Nacionalni savjeti i rodna ravnopravnost

Dvije žene nalaze se u članstvu izvršnog odbora, a jedna je potpredsjednica Savjeta. Savjet ima ukupno 17 članova, od čega 7 žena.

Prema crnogorskom Zakonu o manjinskim pravima i slobodama, usvojenom 2013, potvrđuje se ravnopravnost svih  nacionalnih manjina u Crnoj Gori (koje imaju različit nacionalni, etnički, kulturni, jezički, i vjerski identitet) i obezbeđuju se njihove slobode i prava. Nacionalni savjeti su tela koja predstavljaju nacionalne manjine u zemlji, i line ih odabrani članovi manjinskih zajednica. Sarađuju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, podnose predloge državnim organima, organima lokalne uprave i javnim službama, učestvuju u planiranju i osnivanju vaspitno-obrazovnih institucija, daju mišljenje na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, pokreću inicijative za izmjenu propisa i drugih akata kojima se uređuju prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, i uopšte se bave tim pitanjima.

Hrvatski nacionalni savjet1

Predsjednik: Zvonimir Deković
Izvršni odbor: Ljerka Sindik, Marija Vučinović, Vlado Marvučić i Mirko Vičević.
Potpredsjednici: Ljerka Sindik i Vlado Marvučić
Članovi/ce: Ljerka Dragičević, Marija Vučinović, Janović Ilija, Sindik Ljerka, Deković Zvonimir, Janjić Filip, Vuksanović Adrijan, Gržetić Josip, Lazarević Ružica, Čaveliš Marin, Marvučić Vladimir, Milošević Dijana, Perčin Anton, Pilastro-Kovačić Milena, Velić Zrinka, Žarković Jurica, Vičević Mirko

 

Dvije žene nalaze se u članstvu izvršnog odbora, a jedna je potpredsjednica Savjeta. Savjet ima ukupno 17 članova, od čega 7 žena.

Albanski nacionalni savjet 2

Predsjednik: Tahir Tahiri
Članovi/ce: Tahir Tahiri, Mehmet Bardhi, Gëzim Hajdinaga, Genc Nimanbegu, Luigj Shkreli, Smail Çunmulaj,  Nazif Cungu, Amir Hollaj, Ferhat DinoshaHatixhe Gjoni, Kadri Sinani,  Kapllan Muçaj, Ramë Sinanaj, Myftar Balidemaj, Lindon Gjelaj, Marash Dedvukaj, Fadil Kovaci, Agron Mehmeti, Ali Gjecbritaj, Daut Ceka, Fadil Kajoshi, Gani Kukaj, Hajredin Kovaci, Husein Daci, Ismail Doda, Mehmet Tafica, Musa Gjoka, Naser Perashi, Pal Dreshaj, Tahir Gjonbalaj, Ali Doda, Taip Kurti.

 

Od ukupno 32 člana Savjeta, samo je jedna žena. Izbor novog sastava Albanskog savjeta, koji je bio planiran u 2013. godini još uvijek nije izvršen .

Od ukupno 32 člana Savjeta, samo je jedna žena. Izbor novog sastava Albanskog savjeta, koji je bio planiran u 2013. godini još uvijek nije izvršen 3

Bošnjački nacionalni savjet /Bošnjačko nacionalno vijeće 4

Članovi/ce:  Muamer Kujević, Munib Ličina, Šukrija Cikotić, Edita Šahman, Kenana Strujić, Mirsad Džudžević, Damir Gutić, Alisa Džogović, Osman Nurković, Hazbija Kalač, Safet Drljan, Zahit Ličina, Muradif Grbović,  Ejup Nurković, Admir Adrović, Almir Muratović,  Rešad Sijarić, Rafet Husović, Almer Kalač, Suljo Mustafić, Kemal Zoronjič, Rifat Rastoder, Džavid Šabović Izet Bralić, Damir Šehović, Šefkija Murić ,Rešid Adrović, Husnija Šabović, Azra Jasavić, Orhan Šahmanović, Samir Agović, Safet Feleć, Said Čekić, Avdo Gorčević.

graf3

Bošnjački savjet ima ukupno 34 člana, od toga su 4 žene. Prethodni predsjednik Savjeta Šerbo Rastoder je podnio ostavku, a takođe i sva izvršna tijela i potpredsjedici. Novi izbori se očekuju uskoro.

                                      

Savjet Muslimana Crne Gore 5

Predsjednik: Sabrija Vulić
Potpredsjednik: Semir Smaković, Fahrudin Dervišević.
Izvršni odbor: Kadrija Kurpejović, Mustafa Bektašević, Mithada Hodžić, Suada Begović, Mustafa Kalamperović.
Članovi/ice savjeta: Sabrija Vulić, Fahrudin Dervišević, Semir Smaković, Bajram Bikić, Mevludin Nuhodžić, Suad Numanović, Avdul Kurpejović, Suada Begović, Mustafa Kalamperović, Kadrija Kurpejović, Sulejman Šabović, Mediha Kolić, Salih Dobardžić, Mustafa Baktašević, Saida Čikić, Mahmut Omerhodžić, Murat Međedović, Muzafera Koljenović, Osman Grgurević, Farisa Kadrović, Adaleta Bibezić, Sabro Pepić, Sadija Lavrović, Mithada Hodžić, Lutvo Zaimović.

graf4

Dvije žene su na pozicijama u IO Savjeta. Savjet ima 25 članova, od toga 8 žena.

 

Romski nacionalni savjet u Crnoj Gori 6

Predsjednik: Isen Gaši
Potpredsjednici: Anita Beriša, Muhamed Uković.
Sekretarka: Ana Popović
Izvršni odbor: Anita Beriša, Muhamed Uković, Sokolj Beganaj, Baškim Beriša, Senad Sejdović, Samir Jaha i Mensur Šaljaj.
Članovi/ce: Adžović Sead, Bajra Gzim, Beriša Anita, Beriša Baškim, Beganaj Sokolj, Beriša Sefadin, Bonešta Sinan, Čobić Senad, Gaši Isen, Jaha Samir, Kurti Ismet, Musa Fahri, Popović Ana, Sejdović Senad, Selimović Ismet, Uković Muhamed, Šaljaj Mensur.

graf5

Žena se nalazi na poziciji sekretarke Savjeta, kao i na poziciji potpredsjednice. U izvršnom odboru savjeta je jedna žena. Od ukupno 17 članova Savjeta samo 2 su žene.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>