Nacionalni savjeti i rodna ravnopravnost

Dvije žene nalaze se u članstvu izvršnog odbora, a jedna je potpredsjednica Savjeta. Savjet ima ukupno 17 članova, od čega 7 žena.

Prema crnogorskom Zakonu o manjinskim pravima i slobodama, usvojenom 2013, potvrđuje se ravnopravnost svih  nacionalnih manjina u Crnoj Gori (koje imaju različit nacionalni, etnički, kulturni, jezički, i vjerski identitet) i obezbeđuju se njihove slobode i prava. Nacionalni savjeti su tela koja predstavljaju nacionalne manjine u zemlji, i line ih odabrani članovi manjinskih zajednica. Sarađuju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, podnose predloge državnim organima, organima lokalne uprave i javnim službama, učestvuju u planiranju i osnivanju vaspitno-obrazovnih institucija, daju mišljenje na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, pokreću inicijative za izmjenu propisa i drugih akata kojima se uređuju prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, i uopšte se bave tim pitanjima.