Primeniti propise (Akter, 05.02.2015.) – zavrsna konferencija KORAK-a

Konferencija

Potrebno je ojačati policijske i sudske kapacitete za procesuiranje slučajeva diskriminacije

Predstavnica Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Jolanda San Hoze izjavila je danas da je Srbija učinila brojne korake u borbi protiv diskriminacije da bi dostigla evropske standarde, ali je istakla da je od usvajanja zakona mnogo važnija njihovaprimena i da Srbija može da računa na podršku EU.

San Hoze je, na završnoj konferenciji Koalicije za ravnopravnost – Korak, rekla da je Srbija usvojila Antidiskriminacionu strategiju, kao i Akcioni plan za njenu primenu, a zakon o krivičnom postupku je izmenjen kako bi se uvelo krivično delo zločin iz mržnje.

“Održana završna konferencija Koalicije za ravnopravnost Korak”

YUCOM-03

Predstavnica Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Jolanda San Hoze izjavila je danas da je Srbija učinila brojne korake u borbi protiv diskriminacije da bi dostigla evropske standarde, ali je istakla da je od usvajanja zakona mnogo važnija njihova primena i da Srbija može da računa na podršku EU. San Hoze je, na završnoj konferenciji Koalicije za ravnopravnost – Korak, rekla da je Srbija usvojila Antidiskriminacionu strategiju, kao i Akcioni plan za njenu primenu, a zakon o krivičnom postupku je izmenjen kako bi se uvelo krivično delo zločin iz mržnje. Prema njenim rečima, potrebno je ojačati policijske i sudske kapacitete za procesuiranje slučajeva diskriminacije.

Unija je spremna da pomogne pravosuđu da ojača kapacitet za borbu protiv diskiminacije, rekla je San Hoze i navela da će sredstva iz IPA fondova biti obezbeđena za podršku Kancelariji za ljudska i manjinska prava i kancelariji Poverenika za ravnopravnost.

Sumiranje aktivnosti KorakHapiStep na konferenciji “Tri pogleda na borbu protiv diskriminacije“

korak 450px sivi

Na konferenciji “Tri pogleda na borbu protiv diskriminacije“ će biti sumirane sve aktivnosti u okviru projekta Umrežavanje civilnog društva u zaštiti ugroženih ljudskih prava, koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske komisije, i koji je podržan od strane ambasade Velike Britanije.

Konferencija počinje u 12 časova u u Medija centru Beograd, Terazije 3, nova sala, I sprat

Preuzmite Agendu

Poziv na konferenciju “Tri pogleda na borbu protiv diskriminacije“

korak 450px sivi

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM Vas poziva na završnu konferenciju Koalicije za ravnopravnost – KORAK, “Tri pogleda na borbu protiv diskriminacije“, koja će se održati u Medija centru Beograd, Terazije 3, nova sala, I sprat, u četvrtak 5. februara 2015, sa početkom u 12h. Na konferenciji će biti sumirane sve aktivnosti u okviru projekta Umrežavanje civilnog društva u zaštiti ugroženih ljudskih prava, koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske komisije, i koji je podržan od strane ambasade Velike Britanije.

Izveštaj sa završne konferencije Koalicije za ravnopravnost KORAK u Podgorici

2

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je 12. decembra u Podgorici organizovao završnu konferenciju regionalnog projekta Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu, pod nazivom “Postizanje ravnopravnosti u društvima zapadnog Balkana – tragovi KORAK-a”. Cilj konferencije je da pruži osvrt na trenutnu situaciju u oblasti sprovođenja antidiskriminacionih politika, borbe protiv homofobije i osnaživanja žena u javnom i političkom životu u Crnoj Gori kroz prizmu rezultata projekata koje su organizacije civilnog društva sprovele u okviru dodijeljenih podgrantova kroz regionalni projekat, ali i napore i rezultate institucija u identifikovanju izazova i mogućnosti unaprijeđenja buduće saradnje u suzbijanju diskriminacije i postizanja ravnopravnosti.

Završnu konferenciju je otvorila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO) koja je istakla da u oblastima borbe protiv diskriminacije, zastupanja LGBT prava i promovisanja rodne ravnopravnosti možemo konstatovati da se razvio širok front onih koji su osnaženi i spremni da se nose sa problemima ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, ma kako to izazovno bilo i ma koje posljedice nosilo. Otvorena su brojna pitanja koja su na kraju prepoznata i od najrelevantnijih institucija kao oblasti u kojima treba posebno zastupati ljudska prava i slobode.  Ipak, treba naglasiti da u Crnoj Gori postoji naglašena homofobija, mizoginija prema ženama u društveno političkom životu, nerazumijevanje problema lica sa invalidetom.

Milan Antonijević, direktor YUCOM-a iz Srbije je istakao da su u cjelokupnom regionu najprepoznatljivije dvije grupe koje se bore sa diskriminacijom a to su LGBT osobe i problem poštovanja prava žena i ostvarivanja koncepta rodne ravnopravnosti, i ukazao na potrebu regionalnog pristupa ovim pitanjima.

Poziv na završnu konferenciju Koalicije za ravnopravnost KORAK u Crnoj Gori

Picture1-1024x768

Koalicije za ravnopravnost – KORAK Vas pozivana na završnu konferenciju regionalnog projekta ,,Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu”, koja će se održati u petak 12. decembra 2014. u hotelu Podgorica, sa početkom u 10.30 h.  Cilj konferencije je da pruži osvrt na trenutnu situaciju u oblasti sprovođenja antidiskriminacionih politika, borbe protiv homofobije i osnaživanja žena u javnom i političkom životu u Crnoj Gori kroz prizmu rezultata projekata koje su organizacije civilnog društva sprovele u okviru dodijeljenih podgrantova kroz regionalni projekat, ali i napore i rezultate institucija u identifikovanju izazova i mogućnosti unaprijeđenja buduće saradnje u suzbijanju diskriminacije i postizanja ravnopravnosti.

KORAK je koalicija nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova, organizovana sa ciljem borbe protiv diskriminacije na regionalnom nivou. Članice KORAK-a su: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža, Gej Strejt Alijansa iz Srbije, zatim Centar za građansko obrazovanje (CGO) i LGBT Forum progres iz Crne Gore, i  Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava iz Kosova. KORAK podržava dalje regionalno širenje mreže i poziva sve zainteresovane organizacije, pojedince i medije da joj se pridruže.

Položaj žene u Srbiji u 2014. – činjenice koje demantuju stavove

ravnopravnost_spolova

Rodna ravnopravnost u Srbiji još nije dostignuta, a žene se i dalje susreću sa brojnim problemima u pokušaju da ostvare svoja garantovana prava – rezultati su serije istraživanja o položaju žena u Srbiji u 2014.godini, koje je sprovelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije u okviru Programa za realizaciju Nacionalnog akcionog plana za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period od 2010. do 2015. godine.

Na konferenciji na temu „Položaj žena u Srbiji 2014. godine“ održane 25.09.2014. godine u velikoj sali Medija centra, Terazije 3, sa početkom u 10:00 časova, govorili su Laslo Čikoš, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Torgni Svenungson, savetnik za razvojnu politiku, Ambasada Švedske u Srbiji, Ana Delić, IPSOS Strategic Marketing, Marija Babović, SeConS i Predrag Kurčubić, IPSOS Strategic Marketing.

Konferenciju je otvorio gospodin Laslo Čikoš, državni sekretar iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ističući da je zajedno sa Ambasadom Švedske sprovedeno tri odvojena istraživanja koja se tiču iste oblasti, odnosno položaja žena: istraživanje o položaju samohranih roditelja, istraživanje o položaju žena u biznisu i istraživanje o stavovima građana Srbije o rodnoj ravnopravnosti. On naglašava da je upravo Ministarstvo iniciralo ovo istraživanje jer ne postoje statistički podaci o ovim temama.