Poziv na konferenciju “Tri pogleda na borbu protiv diskriminacije“

korak 450px sivi

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM Vas poziva na završnu konferenciju Koalicije za ravnopravnost – KORAK, “Tri pogleda na borbu protiv diskriminacije“, koja će se održati u Medija centru Beograd, Terazije 3, nova sala, I sprat, u četvrtak 5. februara 2015, sa početkom u 12h. Na konferenciji će biti sumirane sve aktivnosti u okviru projekta Umrežavanje civilnog društva u zaštiti ugroženih ljudskih prava, koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske komisije, i koji je podržan od strane ambasade Velike Britanije.

Završna konferencija Koalicije za ravnopravnost Korak u Prištini

K2

Na završnoj konfrenciji Koaliciji za ravnopravnost Korak u Prištini smo razgovarali sa našim partnerima iz Fonda za humanirtarno pravo Kosovo i Inicijative mladih za ljudska prava Kosovo o rodnoj ravnopravnosti i o pravima LGBT populacije.

[gallery ids="2510,2511,2512,2513"]

Izveštaj sa završne konferencije Koalicije za ravnopravnost KORAK u Podgorici

2

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je 12. decembra u Podgorici organizovao završnu konferenciju regionalnog projekta Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu, pod nazivom “Postizanje ravnopravnosti u društvima zapadnog Balkana – tragovi KORAK-a”. Cilj konferencije je da pruži osvrt na trenutnu situaciju u oblasti sprovođenja antidiskriminacionih politika, borbe protiv homofobije i osnaživanja žena u javnom i političkom životu u Crnoj Gori kroz prizmu rezultata projekata koje su organizacije civilnog društva sprovele u okviru dodijeljenih podgrantova kroz regionalni projekat, ali i napore i rezultate institucija u identifikovanju izazova i mogućnosti unaprijeđenja buduće saradnje u suzbijanju diskriminacije i postizanja ravnopravnosti.

Završnu konferenciju je otvorila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO) koja je istakla da u oblastima borbe protiv diskriminacije, zastupanja LGBT prava i promovisanja rodne ravnopravnosti možemo konstatovati da se razvio širok front onih koji su osnaženi i spremni da se nose sa problemima ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, ma kako to izazovno bilo i ma koje posljedice nosilo. Otvorena su brojna pitanja koja su na kraju prepoznata i od najrelevantnijih institucija kao oblasti u kojima treba posebno zastupati ljudska prava i slobode.  Ipak, treba naglasiti da u Crnoj Gori postoji naglašena homofobija, mizoginija prema ženama u društveno političkom životu, nerazumijevanje problema lica sa invalidetom.

Milan Antonijević, direktor YUCOM-a iz Srbije je istakao da su u cjelokupnom regionu najprepoznatljivije dvije grupe koje se bore sa diskriminacijom a to su LGBT osobe i problem poštovanja prava žena i ostvarivanja koncepta rodne ravnopravnosti, i ukazao na potrebu regionalnog pristupa ovim pitanjima.

Poziv na završnu konferenciju Koalicije za ravnopravnost KORAK u Crnoj Gori

Picture1-1024x768

Koalicije za ravnopravnost – KORAK Vas pozivana na završnu konferenciju regionalnog projekta ,,Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu”, koja će se održati u petak 12. decembra 2014. u hotelu Podgorica, sa početkom u 10.30 h.  Cilj konferencije je da pruži osvrt na trenutnu situaciju u oblasti sprovođenja antidiskriminacionih politika, borbe protiv homofobije i osnaživanja žena u javnom i političkom životu u Crnoj Gori kroz prizmu rezultata projekata koje su organizacije civilnog društva sprovele u okviru dodijeljenih podgrantova kroz regionalni projekat, ali i napore i rezultate institucija u identifikovanju izazova i mogućnosti unaprijeđenja buduće saradnje u suzbijanju diskriminacije i postizanja ravnopravnosti.

KORAK je koalicija nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova, organizovana sa ciljem borbe protiv diskriminacije na regionalnom nivou. Članice KORAK-a su: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža, Gej Strejt Alijansa iz Srbije, zatim Centar za građansko obrazovanje (CGO) i LGBT Forum progres iz Crne Gore, i  Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava iz Kosova. KORAK podržava dalje regionalno širenje mreže i poziva sve zainteresovane organizacije, pojedince i medije da joj se pridruže.

Kalendar održavanja Parada ponosa u Evropi

ILGA logo

Ovaj kalendar pruža pregled svih Parada ponosa koje se odžavaju u narednih 12 meseci u zemljama članicama Međunarodnog udruženja lezbejki, gejeva, biseksualaca, transseksualaca i interseks osoba u Evropi i takođe pruža linkove za sajtove svakog od navedenih događaja sa detaljnim informacija.  ILGA Europe je međunarodna nevladina krovna organizacija koja uključuje rad 407 organizacija u 45 od 49 Evropskih zemalja. Osnovana je 1996.godine sa ciljem ostvarivanja prava LGBT osoba na nivou Evrope. To postiže zalažući se za ljudska prava i ravnopravnost za one koji su žrtve diskriminacije na nivou Evrope, ispred institucija poput Evropske Unije, Saveta Evrope i Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi.

Sastanak sa partnerima Koalicije za ravnopravnost Korak u Podgorici

CAM01380

Danas se u Podgorici sastajemo sa partnerima iz Koalicije Korak Coalition for Equality Step / Korak / Hapi koju vodimo i dogovaramo se o zajedničkim aktivnostima, evaluiramo Paradu ponosa koja je uspešno održana u Beogradu.

Pitanja kojima se bavimo su diskriminacija manjinskih grupa, LGBT i rodna ravnopravnost. Ujedno, razgovaraćemo i o podršci, tj. projektima koje smo dodelili organizacijama u Crnoj Gori, a koji se trenutno uspešno odvijaju. Program se odvija uz podršku European Commission and Foreign and Commonwealth Office #HumanRights #YUCOM

Položaj žene u Srbiji u 2014. – činjenice koje demantuju stavove

ravnopravnost_spolova

Rodna ravnopravnost u Srbiji još nije dostignuta, a žene se i dalje susreću sa brojnim problemima u pokušaju da ostvare svoja garantovana prava – rezultati su serije istraživanja o položaju žena u Srbiji u 2014.godini, koje je sprovelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije u okviru Programa za realizaciju Nacionalnog akcionog plana za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period od 2010. do 2015. godine.

Na konferenciji na temu „Položaj žena u Srbiji 2014. godine“ održane 25.09.2014. godine u velikoj sali Medija centra, Terazije 3, sa početkom u 10:00 časova, govorili su Laslo Čikoš, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Torgni Svenungson, savetnik za razvojnu politiku, Ambasada Švedske u Srbiji, Ana Delić, IPSOS Strategic Marketing, Marija Babović, SeConS i Predrag Kurčubić, IPSOS Strategic Marketing.

Konferenciju je otvorio gospodin Laslo Čikoš, državni sekretar iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ističući da je zajedno sa Ambasadom Švedske sprovedeno tri odvojena istraživanja koja se tiču iste oblasti, odnosno položaja žena: istraživanje o položaju samohranih roditelja, istraživanje o položaju žena u biznisu i istraživanje o stavovima građana Srbije o rodnoj ravnopravnosti. On naglašava da je upravo Ministarstvo iniciralo ovo istraživanje jer ne postoje statistički podaci o ovim temama.