Koalicija za ravnopravnost KORAK u Šapcu

korak 450px sivi

Koalicija za ravnopravnost KORAK nastavlja aktivnosti na umrežavanju civilnog društva u promovisanju ravnopravnosti i tolerancije i suzbijanju diskriminacije u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu.  Nakon predstavljanja aktivnosti u prvoj polovini 2013. godine u 22 grada u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu, KORAK organizuje 12 trening – seminara za aktiviste i aktivistkinje uključene u

Trening seminar: Ravnopravnost – regulativa i realnost

Seminar NPZ

Trening – seminar Ravnopravnost – regulativa i realnost u Srbijiu 6 gradova u Srbiji. Cilj seminara je promocija tolerancije, ravnopravnosti i suzbijanje diskriminacije, a namenjen je aktivistima i aktivistkinjama za ljudska prava. Seminar je deo aktivnosti Koalicije za ravnopravnost – KORAK koje podrazumevaju edukaciju (kroz organizovanje tematskih trening – seminara) i finansiranje (dodelom podgrantova) tokom 2013. i 2014. novoosnovanih, ali i već postojećih nevladinih organizacija za projekte u oblastima kojima se koalicija bavi.

Koalicija za ravnopravnost KORAK: Trening – seminar u Bujanovcu

pres centar bujanovac

Koalicija za ravnopravnost KORAK nastavlja aktivnosti na umrežavanju civilnog društva u promovisanju ravnopravnosti i tolerancije i suzbijanju diskriminacije u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu.

Nakon predstavljanja aktivnosti početkom 2013. godine širom Srbije, Crne Gore i Kosova, KORAK organizuje u Bujanovcu dvodnevni trening – seminar za aktiviste i aktivistkinje uključene u rad civilnog sektora i one koji žele da se uključe u aktivizam za zaštitu ljudskih prava i promovisanje tolerancije i ravnopravnosti.

KORAK: trening-seminar u Novom Sadu

1373882675_s_korak

Koalicija za ravnopravnost KORAK nastavlja aktivnosti na umrežavanju civilnog društva u promovisanju ravnopravnosti i tolerancije i suzbijanju diskriminacije u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu.
Nakon predstavljanja aktivnosti početkom 2013. godine širom Srbije, Crne Gore i Kosova, KORAK organizuje u Novom Sadu trening – seminar za aktiviste i aktivistkinje uključene u rad civilnog sektora i one koji žele da se uključe u aktivizam za zaštitu ljudskih prava i promovisanje tolerancije i ravnopravnosti.