Publikacija pod nazivom „Prekoputa homofobije: Analiza životnog iskustva LGBT osoba u Srbiji i preporuke za smanjenje diskriminacije“

spy

Udruženje građana Siguran puls mladih je u okviru projekta Koalicije za ravnopravnost KORAK objavilo publikaciju pod nazivom „Prekoputa homofobije: Analiza životnog iskustva LGBT osoba u Srbiji i preporuke za smanjenje diskriminacije“.

Za potrebe publikacije intervjuisano je 20 LGBT osoba u Srbiji. Ideja je da se kroz lične ispovesti pripadnika LGBT populacije čitaocima približe izazovi sa kojima se ova grupa susreće na dnevnom nivou, od porodice, preko vršnjačkog okruženja u školama do negativne atmosfere na poslu.

Fokus publikacije je na tri dela: u prvom delu je opisana stigma i diskriminacija sa kojom se susreću LGBT osobe u Srbiji, zatim psihološki problemi do kojih to dovodi, i na kraju su date preporuke za smanjenje diskriminacije.

Publikacija: Diskurs analize elektronskih i štampanih medija: Odnos prema ženama i LGBT osobama u jeziku medija

1457521_736502966377069_1634523862_n

Centar za političko obrazovanje – CPO iz Novog Sada (u saradnji sa Medija centrom Banata iz Zrenjanina) i GOOSI – Gej organizacija osoba sa invaliditetom iz Beograda, u okviru projekta Koalicije za ravnopravnost KORAK, pratili su izabrana izdanja štampanih medija (određene stranice) i izabrane emisije TV stanica i beležili svako (ne)korišćenje politički korektnog govora. Fokus analize bila je upotreba rodno osetljivog jezika i ponašanje medija u odnosu prema LGBT populaciji.

Korpus za analizu čine medijske objave izabranih medija u periodu od 1. do 18. maja i od 15. do 30. septembra 2014. godine. Cilj projekta je bio da se napravi pregled stanja u medijima i da se rezultatima ove analize ukaže šta je ono što je dobro u njihovom radu, a šta mora da se menja, ali i, po potrebi, sankcioniše od strane nadležnih institucija i državnih organa, poput govora mržnje i sl.

Predstavljena publikacija “Među nama: Neispričane priče gej i lezbejskih života“

Picture1-1024x768

Knjiga je rezultat opsežnog istraživanja koje za cilj ima da (ponovno) otkrije iz „zvanične“ istorije isključenu i zanemarenu povest homoseksualnosti u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji, ali i da dovede u pitanje i izazove „zvanične“ istorije i ponudi alternativna tumačenja i narative. Takođe, cilj je doprineti formiranju kolektivnog sećanja LGBT zajednice i time podržati borbu za LGBT prava i slobode, ali i širenje javne svesti o istoriji homoseksualnosti na ovim prostorima stvarajući tako lokalnu bazu, sigurno tlo i podršku za buduće akcije. Na istraživanju je učestvovalo ukupno 25 istraživača i istraživačica koji/e su obradili 22 teme, od institucionalne istorije homoseksualnosti i homofobije, preko svakodnevnog života LGBT populacije, do popularne kulture i aktivizma.

Nova knjiga – Nasilje i govor mrznje prema LGBT osobama: Policijska i pravosudna praksa u Crnoj Gori

download

Nevladina organizacija “LGBT Forum Progres”, sa sjedistem u Podgorici, u saradnji sa LGBT jedinicom Savjeta Evrope, publikovala je svoje novo izdanje u sklopu biblioteke “Zaštita LGBT prava u praksi”.

 Riječ je o knjizi “Mitovi i stereotipi – Nasilje i govor mržnje prema LGBT osobama: Policijska i pravosudna praksa u Crnoj Gori” čiji su autori mr Aleksandar Saša Zekovićdr Jovan Kojičić i Predrag Tomović. Knjiga “Mitovi i stereotipi – Nasilje i govor mržnje prema LGBT osobama: Policijska i pravosudna praksa u Crnoj Gori” predstavlja svjedočanstvo o društvenom neprihvatanju LGBT zajednice odnosno o društvenoj kriminalizaciji LGBT osoba.