Projekti podržani u okviru Konkursa OCD u Crnoj Gori

logo queer

LGBTIQ vidljivost  protiv  homofobije,  projekat sprovodi crnogorska  LGBTIQ organizacija  „Queer Montenegro“.

Glavni cilj projekta je da doprinese većem poštovanju ljudskih prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori. Konkretnije, projekat teži da poveća vidljivost  LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, da podstakne na javnu raspravu o ljudskim  pravima  LGBTIQ osoba i da predstavi umjetnike/ce i kulturne radnike/ce koji se u svojom radu fokusiraju  na LGBTIQ teme.

Projekti podržani u okviru Konkursa OCD u Crnoj Gori

UMHNK

Fakultet bez prepreka, projekat sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić (UMHN).

 Glavni cilj projekta je da pruži bolje uslove za studente/kinje sa invaliditetom  na Filozofskom fakultetu  Univerziteta Crne Gore. Očekivani rezultati projekta su: 1) unaprijeđene mogućnosti za učenje, kao i fizički i tehnički kapaciteti na Filozofskom fakultetu  Univerziteta Crne Gore za studente s invaliditetom; 2) podignuta svijest studenata/kinja, akademskog i administrativnog osoblja o pravima studenata/kinja  sa  invaliditetom.

Projekti podržani u okviru Konkursa OCD u Crnoj Gori

MCMD

Novinarsko istraživanje i debata: Zastupljenost žena u parlamentarnim   političkim   partijama i  njihovim upravnim   tijelima,  projekat sprovodi Monitorov centar za medije i demokratiju (MCMD).

 Glavni cilj projekta je jačanje ljudskih prava i demokratskih reformi  u  Crnoj Gori kroz podizanje svijesti i  osnaživanje antidiskriminacionih mehanizama u društvu. Konkretnije, projekt teži da promoviše i unaprijedi položaj i zastupljenost žena u političkom i javnom životu u Crnoj Gori, kao i vidljivost preduzetih aktivnosti za ispunjavanje kriterijuma  EU koji se odnose na političku zastupljenost žena.

Projekti podržani u okviru Konkursa OCD u Crnoj Gori

IPLS

Vrste diskriminacije u sudskoj praksi Ustavnog suda Crne   Gore   -  komparativna   analiza sa   sudskom praksom  Evropskog suda  za ljudska  prava  i Suda pravde Europske unije, projekat sprovodi Institut za pravne studije – IPLS. Glavni cilj projekta je da doprinese unapređenju opšte antidiskriminacione politike i prakse u Crnoj Gori. Konkretnije, projekat teži da napravi procjenu postojeće prakse Ustavnog suda Crne Gore u postupcima u vezi sa povredom prava na jednakost.

Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO), ispred Koalicije za ravnopravnost KORAK, u okviru projekta Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu raspisuje KONKURS za podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

Vaše prijedloge projekata, koji treba da doprinose borbi protiv diskriminacije i da promovišu ravnopravnost, na engleskom jeziku, možete dostaviti do 30. april 2014, a o rezultatima konkursa bićete obaviješteni okvirno do 10.maja 2014. Potpisivanje ugovora biće obavljeno nakon objavljivanja rezultata. Projektne aktivnosti se moraju završiti do 10.septembra 2014. Finansijski i narativni izvještaji o sprovedenom projektu moraju se dostaviti do 20. septembra 2014.