Regionalni sastanak KORAK-a

Microsoft Word - Saopstenje Korak - Odrzana Parada ponosa u Crno

Koalicija za Ravnopravnost – KORAK Vas poziva na regionalni sastanak u petak 27. septembra 2013. godine u hotelu Moskva u Beogradu u 12h. Na sastanku će biti oformljena regionalna mreža Judicial Monitoring Network koju će činiti organizacije civilnog društva, zainteresovani pojedinci i mediji iz Srbije, Kosova i Crne Gore, čiji će cilj biti praćenje rada pravosuđa u slučajevima diskriminacije u sve tri zemlje