GSA protiv Dragana Markovića „Palme“

Dragan-Markovic-Palma_foto-Kurir-204x300

Ponovljeni postupak za utvrđenje diskriminacije lidera političke partije i narodnog poslanika Dragana Markovića protiv LGBT osoba počeo je ročištem u februaru 2013. godine. Prvostepenom presudom je utvrđen težan oblik diskriminacije od strane Markovića i zabranjeno dalje vršenje diskriminacije, ali je takva odluka ukinuta od Apelacionog suda u Beogradu iz procesnih razloga i vraćena na ponovno suđenje.

M.G. protiv Stomatološkog fakulteta

stomatoloski

M. G. je primljena u radni odnos na određeno u Klinici za ortopediju vilica Stomatološkog fakulteta Univerzteta u Beogradu u aprilu 2008. godine, za posao višeg zubnog tehničara za potrebe praktične nastave. Ugovor je potpisan u skladu sa zakonskim propisima za obavezu zaposlenja radnika sa invaliditetom.

Tužilja je do 31. avgusta 2009. godine radila neprekidno, a radni odnos na određeno je produžavan rešenjima. Nakon što se vratila sa trosedmičnog odmora tužilju je na stolu zateklo rešenje o prestanku radnog odnosa, iako su je uveravali da će je primiti na neodređeno, s obzirom da su nadležni nili zadovoljni njenim radom. Tužilja se ubrzo obratila tuženom dekanu prof. Dr D. S. tražeći objašnenje za prestanak radnog odnosa, na šta je on odgovorio da zbog finansijskih problema nisu u stanju da je zadrže u radnom odnosu, ali da bi je prvom prilikom vratili na posao napomenuo je da se obrati Ministarstvu zdravlja za dokument da je osoba sa invaliditetom…

Diskriminacija u ugostiteljskom objektu “Lav”

lav

Osnovni sud u Nišu primio je 12. jula 2013. Tužbeni zahtev kojim Lj.O, osoba sa invaliditetom, korisnica usluga smeštaja u Domu za osobe sa invaliditetom u Doljevcu, tereti S. K, menadžera (i vlasnika) Ugostiteljske radnje “Lav” za neposrednu diskriminaciju osobe sa invaliditetom, odbijanjem pružanja javnih usluga. 29. maja 2013. godine tužilja je prilkom šetnje u Doljevcu u pratnji svoje sestre htela da svrati u pomenuti objekat, čiji je vlasnik tuženi, da pojedu nešto. Međutim zaposlena radnica u ugostiteljskoj radnji “Lav” je tuzilji i njenoj sestri zabranila ulazak u lokal pod izgovorom da je tako naredio gazda lokala, uz objašnjenje da je osobama sa invaliditetom zabranjen ulaz…

Pripremno ročište je održano 16. jula 2013. godine. Monitoring suđenja sprovodi mreža CHRIS iz Niša, koja već niz godina pruža pravnu pomoć i zalaže se za unapređenje ljudskih prava osoba sa invaliditetom.