Analitički izveštaj o nedostacima i pravnim prazninama u implementaciji postojećih politika anti-diskriminacije, prevencije nasilja, zločina i govora iz mržnje prema LGBT osobama.

czech-serbian-flag

Ovu publikaciju je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) u okviru projekta Eliminacija diskriminatorne prakse, govora mržnje i zločina iz mržnje prema LGBT građanima u Srbiji – ka efikasnim politikama (merama) koji je finansijski podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke i Ambsade Republike Češke.

U prilogu možete preuzeti Izveštaj u celosti.

Kalendar održavanja Parada ponosa u Evropi

ILGA logo

Ovaj kalendar pruža pregled svih Parada ponosa koje se odžavaju u narednih 12 meseci u zemljama članicama Međunarodnog udruženja lezbejki, gejeva, biseksualaca, transseksualaca i interseks osoba u Evropi i takođe pruža linkove za sajtove svakog od navedenih događaja sa detaljnim informacija.  ILGA Europe je međunarodna nevladina krovna organizacija koja uključuje rad 407 organizacija u 45 od 49 Evropskih zemalja. Osnovana je 1996.godine sa ciljem ostvarivanja prava LGBT osoba na nivou Evrope. To postiže zalažući se za ljudska prava i ravnopravnost za one koji su žrtve diskriminacije na nivou Evrope, ispred institucija poput Evropske Unije, Saveta Evrope i Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podnela godišnji izveštaj o radu

Poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti-300x170

Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti predala  je Narodnoj skupštini Republike Srbije Redovan godišnji izveštaj za 2013. godinu. Tim povodom, organizovan je radni doručak za medije. Istakavši važnost medija u promovisanju tolerancije i antidiskriminacije, poverenica Nevena Petrušić zahvalila je na dosadašnjoj kontinuiranoj saradnji. Prema njenim rečima, izveštaj za 2013. godinu koncepcijski se razlikuje u odnosu na prethodne, sa željom da bude sažet i lako čitljiv kako bi bio od što veće koristi, kako narodnim poslanicima i poslanicama, organima javne vlasti, tako i novinarima i široj javnosti. Izveštaj, pored ostalog, sadrži rezultate rada i preporuke Poverenika u protekloj godini, zatim rezultate istraživanja o tome u kojoj su meri građani i predstavnici organa javne vlasti upoznati sa diskriminacijom, kao i mnoge druge činjenice koje pružaju uvid u aktuelan društveni kontekst.