V.J. protiv “Delta Generali”

delta generali

Br. predmeta: P-25743/13
Sud: Prvi osnovni sud u Beogradu
Sudija: Jasna Lozuk
Tužilac: V. J. iz Požarevca
Tuženi: Akcionarsko društvo za osiguranje Delta Genetali Osiguranje iz Beograda

Prvi osnovni sud u Beogradu primio je tužbeni zahtev dana 17. maja 2013. godine kojim V. J. iz Požarevca tuži Akcionarsko društvo za osiguranje Delta Generali Osiguranje sa ciljem utvrđivanja diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i naknade štete zbog povreda prava ličnosti izazvane diskriminacijom.

V.J. je započela radni odnos sa pomenutim osiguranjem u decembru 2006. godine. U toku trajanja radnog odnosa tužilja je obolela od bolesti srca, a imala je određene tegobe psihičke prirode koje su posledica profesionalne aktivnosti, te je od jula 2009. bila na bolovanju. U optužnici se navodi da je tuženik, saznavši za zdravstveno stanje tužilje i njene postupke, od nje zahtevao da potpiše sporazumni otkaz ugovora o radu, dodatno vršeći pritisak. Tuženik je potom dana 13. septembra 2009. godine doneo rešenje kojim se tužilji otkazuje ugovor o radu u vreme njene privremene sprečenosti za rad, odnosno tokom bolovanja. Potrebno je napomenuti da je tužilja u to vreme bila samohrana majka maloletnog deteta, te im je ovim postupkom tuženika egzistencija dovedena u pitanje.

Tužbom V.J. zahteva utvrđivanje diskriminacije od strane A. D. O. Delta Generali Osiguranje zbog povreda odredbi Zakona o zabrani diskriminacije, stavljanjem tužilje u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale zaposlene zbog njenog zdravstvenog stanja, čime je tužilja pretrpela diskriminatorsko postupanje. Traži se utvrđenje obaveze tuženog  da, na ime naknade štete zbog povrede prava ličnosti izazvane diskriminacijom, tužilji isplati 400.000, 00 dinara i da nadoknadi sve postupke parničnog postupka sa pripadajućim zateznim kamatama. Presuda je uručena izvršnom dužniku 18. juna 2013. i izvršnom poveriocu 7. juna 2013. i nastupili su uslovi za izvršenje. Prvo ročište je održano 26. septembara 2013. godine, a nastavak suđenja se očekuje u martu 2014. godine

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>