Draginja Vuksanović, poslanica u Skupštini Crne Gore

draginja

Draginja Vuksanović je od posljednih parlamentarnih izbora 2012. poslanica u Skupštini Crne Gore ispred Socijaldemokratske partije (SDP), članica Odbora za rodnu ravnopravnost, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Članica je Glavnog odbora SDP-a i odbornica je te partije u opštini Bar. Doktorirala je na  Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na kojem radi kao saradnica u nastavi.

 

Da li se kao žena u politici osjećate diskriminisano i da li ste nekada imali drugačiji tretman nego Vaše kolege?

 Zašto bih se osjećala diskriminisano?! Naprotiv, kolege sa kojima radim izuzetno me poštuju i cijene moje mišljenje i stavove.

 

Da li smatrate da su žene dovoljno zastupljene u politici u Crnoj Gori i na koji način se žene mogu više uključiti u politiku?

 

Smatram da nije bitan kvantitet po bilo kom osnovu, koliko je važno da lica koja obavljaju odgovornu funkciju u politici imaju kvalitet, tj. stručne i moralne reference. Cijenim da u Crnoj Gori imamo sposobne i vrijedne žene koje će uspjeti da se izbore za svoju poziciju i u političkom životu, te da će njihovi kvaliteti biti prepoznati.

 

Da li osim kvota postoji još neki podsticaj za učešće žena?

 

Ne razumijem zašto se pitanje učešća žena u politici, vezuje za ,,kvote”?! Moja SDP-a je predložila mene na listu poslanika cijeneći me kao čovjeka, kao i naučne i stručne rezultate koje sam postigla.

Uzimajući u obzir te kvalifikative, ja danas obavljam funkciju poslanika itrudim se da sa te odgovorne pozicije radim što bolje u interesu i nadobrobit države, građana i moje SDP-e.

 

Kako ocjenjujete odnos crnogorskih medija prema problematici rodne ravnopravnosti?

 Odnos medija cijenim kao vrlo afirmativan.

 

Koja institucija u Crnoj Gori, po Vašem mišljenju, najviše doprinosi rodnoj ravnopravnosti?

 Iz mog ugla, to je Kancelarija za rodnu ravnopravnost.

 

Gdje se Crna Gora nalazi u odnosu na zemlje u regionu u oblasti rodne ravnopravnosti?

Mislim da smo tu negdje po sredini, ne zaostajemo, ali moglo bi biti i bolje!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>