Izveštaj sa završne konferencije Koalicije za ravnopravnost KORAK u Podgorici

2

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je 12. decembra u Podgorici organizovao završnu konferenciju regionalnog projekta Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu, pod nazivom “Postizanje ravnopravnosti u društvima zapadnog Balkana – tragovi KORAK-a”. Cilj konferencije je da pruži osvrt na trenutnu situaciju u oblasti sprovođenja antidiskriminacionih politika, borbe protiv homofobije i osnaživanja žena u javnom i političkom životu u Crnoj Gori kroz prizmu rezultata projekata koje su organizacije civilnog društva sprovele u okviru dodijeljenih podgrantova kroz regionalni projekat, ali i napore i rezultate institucija u identifikovanju izazova i mogućnosti unaprijeđenja buduće saradnje u suzbijanju diskriminacije i postizanja ravnopravnosti.

Završnu konferenciju je otvorila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO) koja je istakla da u oblastima borbe protiv diskriminacije, zastupanja LGBT prava i promovisanja rodne ravnopravnosti možemo konstatovati da se razvio širok front onih koji su osnaženi i spremni da se nose sa problemima ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, ma kako to izazovno bilo i ma koje posljedice nosilo. Otvorena su brojna pitanja koja su na kraju prepoznata i od najrelevantnijih institucija kao oblasti u kojima treba posebno zastupati ljudska prava i slobode.  Ipak, treba naglasiti da u Crnoj Gori postoji naglašena homofobija, mizoginija prema ženama u društveno političkom životu, nerazumijevanje problema lica sa invalidetom.

Milan Antonijević, direktor YUCOM-a iz Srbije je istakao da su u cjelokupnom regionu najprepoznatljivije dvije grupe koje se bore sa diskriminacijom a to su LGBT osobe i problem poštovanja prava žena i ostvarivanja koncepta rodne ravnopravnosti, i ukazao na potrebu regionalnog pristupa ovim pitanjima.

Barbara Rotovnik, savjetnica za vladavinu prava iz Delegacije EU u Crnoj Gori je podsjetila na ključne ocjene iz Izvještaja Evropske komisije o napretku za Crnu Goru za 2014, sa posebnim naglaskom na prava LGBT osoba, osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa. Ona je naglasila da su pojedini predstavnici civilnog društva napadani na ličnoj osnovi od strane pojedinih lokalnih  medija, a da civilni sektor ima ključnu ulogu u ovoj oblasti, koja je različita od uloge političkih partija, ali nerazdvojiva od političkog i društveno – ekonomskog procesa.

U prilogu možete pronaći celokupan izveštaj sa završne konferencije u Podgorici, kao i medije koje su prenele zaključke sa konferencije.

Izvještaj sa završne konferencije_Podgorica

Dan online

Radio Slobodna Evropa

Radio i Televizija Crne Gore

Vijesti

CDM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>