Kalendar održavanja Parada ponosa u Evropi

ILGA logo

 Ovaj kalendar pruža pregled svih Parada ponosa koje se odžavaju u narednih 12 meseci u zemljama članicama Međunarodnog udruženja lezbejki, gejeva, biseksualaca, transseksualaca i interseks osoba u Evropi i takođe pruža linkove za sajtove svakog od navedenih događaja sa detaljnim informacija.  ILGA Europe je međunarodna nevladina krovna organizacija koja uključuje rad 407 organizacija u 45 od 49 Evropskih zemalja. Osnovana je 1996.godine sa ciljem ostvarivanja prava LGBT osoba na nivou Evrope. To postiže zalažući se za ljudska prava i ravnopravnost za one koji su žrtve diskriminacije na nivou Evrope, ispred institucija poput Evropske Unije, Saveta Evrope i Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi. Organizacija utiče na jačanje LGBT pokreta u Evropi kroz održavanje treninga i podržavanje članica organizacije putem lobiranja, finansiranja i organizacionog razvoja. Njene aktivnosti su već postigle mnogo u podizanju svesti o seksualnoj orijentaciji i diskriminaciji polova kako na nivou Evrope, tako i na nacionalnom nivou. Primeri ovih postignuća su zagovaranje uključivanja diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije u odredbe Ugovora iz Amsterdama, Povelja o osnovnim pravima Evropske unije, kao i doprinos razvoju LGBT pokreta u istočnoj Evropi koji je rezultirao usvajanjem anti-diskriminacionih zakona u Hrvatskoj, Albaniji i Srbiji.

 

 

Calendar of European pride events

 

Na sajtu ILGA EUROPE možete pročitati detaljnije o svim relevantim vestima koje se tiču iste teme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>