Koalicija za ravnopravnost KORAK u Šapcu

korak 450px sivi

Koalicija za ravnopravnost KORAK nastavlja aktivnosti na umrežavanju civilnog društva u promovisanju ravnopravnosti i tolerancije i suzbijanju diskriminacije u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu.

 Nakon predstavljanja aktivnosti u prvoj polovini 2013. godine u 22 grada u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu, KORAK organizuje 12 trening – seminara za aktiviste i aktivistkinje uključene u rad civilnog sektora i one koji žele da se uključe u aktivizam za zaštitu ljudskih prava i promovisanje tolerancije i ravnopravnosti. Nakon treninga aktivisti i aktivistkinje će posedovati dodatna znanja o pravnom okviru, statistici i odgovoru pravosuđa u oblasti zaštite od diskriminacije i ostvarivanju osnovnih ljudskih prava, posebno sa aspekta ravnopravnosti polova i suzbijanja diskriminacije seksualnih manjina.

 Sledeći trening u Srbiji održaćemo u Šapcu u petak 13. septembra 2013, u prostorijama Kancelarije za mlade – Šabac, sa početkom u 11h.

Koalicija za ravnopravnost – KORAK je mreža nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova organizovana sa ciljem da se na regionalnom nivou borimo protiv diskriminacije. Članice KORAK-a su: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža, Centar za građansko obrazovanje Crna Gora, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Gej Strejt Alijansa, LGBT Forum Progres Crna Gora i Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo.

korak 450px sivi      KORAK-HAPI-STEP    

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>