Medjunarodna konferencija koju organizuje LABRIS

Untitled-1-1024x768

LABRIS sprovodi jedan od javnih angažmana lezbejki. Organizuje konferenciju “Demokratija za sve: Politička participacija LGBT osoba u Zemljama Zapadnog Balkana”. Jedan od najvećih problema s kojim se suočavaju lezbejke je njihov nedostatak vidljivosti, a u mnogim slučajevima potpuno brisanje žena.

Agenda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>