“Miredita, Dobardan” Festival – YouthBuild

INTEGRA

Veliki broj analiza je pokazao da je najveći problem u odnosima između različitih entiteta u obe države nedostatak ,,prave” komunikacije i razmene iskustava, što vodi do situacije gde je jedino (ili najvažnije) rezonovanje zasnovano na predrasudama.

Projekat će se sastojati od dve komponente, razvijanje već postojeću saradnje i iskustvo Integre i Građanskih inicijativa. Ove komponente će smanjiti predrasude i stereotipe kod mladih, kao i kod građana obe nacionalnosti. Projekat će smanjiti društvene razlike između ljudi i time ostaviti manje mesta za diskrminaciju.

Prva komponenta  projekta će unaprediti festival “Miredita, Dobardan” koji je organzovan u Septembru 2014, od strane Integra i Građanskih Inicijativa. Festival angažuje aktiviste i umetnike na projektu građenja mira koji ima značajnu ulogu u reformi Srpskog društva na njegovom putu ka EU.

Druga komponenta projekta će imati pogled izvan postojećih inicijativa i istražiće opštu atmosferu i posebne uslove koji su potrebni za uvođenje novog modela saradnje mladih koji je zasnovan na YouthBuild programu, koji će biti vođen od strane Građanskih Inicijativa, organizacije koja se pokazala kao najuspešnija u regionu kada je u pitanju sprovođenje YB programa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>