Osnovno državno tužilaštvo protiv Mirkovića i Ražnatovića zbog prebijanja aktera i autora spota Mi smo dio ekipe i njihovog prijatelja novinara M.B.

slide-monitoring

Izveštaj sa suđenja: Osnovno državno tužilaštvo protiv Mirkovića i Ražnatovića zbog prebijanja aktera i autora spota Mi smo dio ekipe i njihovog prijatelja novinara M.B.

Br. predmeta:  P br. 958/12
Sud: Osnovni sud Podgorica
Sudija: Ana Perović Kovačević
Tužilac: Osnovni državni tužilac
Tuženi: N.R. i D.M.

Prema optužnici, N.R. i D.M. su, zajedno sa još jednom osobom, u noći između 9. i 10. septembra 2011 godine, nasrnuli su na D.M., T.V. i M.B. i nanijeli im lakše povrede. N.R. i D.M. na teret se stavlja krivično djelo nasilničko ponašanje iz člana 399 Krivičnog zakonika. Sumnja se da je razlog navodnog napada prvi LGBT spot u Crnoj Gori, čiji je reditelj D.M., dok T.V. glumi u njemu. M.B. se nalazio u društvu mladića u vrijeme navodnog napada.

Slučaj M.M.I. je počeo podnošenjem tužbe Osnovnom sudu u Podgorici od strane Osnovnog državnog tužilaštva 13.09.2012. godine. Suđenje je počelo 12.10. 2012. godine, ali je onda više puta odlagano zbog nedolaska tuženog na ročište, nemogućnosti branioca optuženih da se pojavi na suđenju, kažnjavanja branioca zbog neblagovremenog dostavljanja sudu obavještenja da neće moći da se pojavi na sudu što je uzrokovali da njegova punomoćna zamjena se pojavi na suđenju bez upoznatosti sa predmetom, što je opet izazvalo pomjeranje početka postupka. Nakon toga 27.12.2012. branilac optuženih je tražio izuzeće do tada postupajućeg sudije, što je ponovo pomjerilo početak suđenja, koji se desio 30.04.2013., i trajalo kroz ročišta 30.04.2013.; 13.06.2013.; 26.08.2013.; 2511.2013.; 17.01.2014.; 25.02.2014.; 21.03.2014.; 26.04.2014.; 15.05.2014.; 30.05.2014. do 02.06.2014. godine, kada je izrečena presuda.

Ročište od 12.10.2012. godine, kancelarija 60, sprat II, sa početkom u 11:00. Na ročištu su prisutni tužilac i njegovi branjenici, branjenih optuženih i optuženi D.M..Konstatuje se odsustvo drugog optuženog N.R. Sudija odlučuje da otkaže ročište zbog nedolaska okrivljenog N.R., za kojeg je na povratnici pisalo da je nepoznat na adresi koja je bila dostupna sudu. Sudija izdaje naredbu za njegovo prinudno dovođenje na sljedeći pretres, koji je zakazan za 12. novembar. Advokat P.R., branilac optuženih traži da mu suija dozvoli da kopira sve spise predmeta i da se upozna sa sadržajem video snimka sa mjesta događaja čiji su učesnici tužioci i optuženi. Sudija odlučuje da ne dozvoli kopiranje materijala, a advokatu optuženih saopštava da će sadržaj video snimka imati priliku da vidi na suđenju. Advokat P.R. ulaže prigovor na rješenje sudije jer smatra da su tužilaštvo, policija i sud upoznati sa sadržajem ovog snimka, što u startu odbranu stavlja u nezgodan položaj, jer je to jedan od najvažnijih dokaza. Advokat P.R. je mišljenja da  upravo taj snimak ima snagu da dokaže ko je koga prvo napao, dodavši da nije bilo nikakve potrebe za prinudnim dovođenje optuženog N.R., jer nije on kriv što mu sudski kuriri nijesu dostavili poziv. Sudija ostaje pri odluci i zakazuje sledeće ročište za 12. novembar 2012. godine. Pri tome prisutni se obavještavaju o datumu i terminu suđenja, i upozoravaju da drugo obavještenje neće dobiti.

Ročište,  zakazano za 12.11.2012., kancelarija 60, sprat II, sa početkom u 10:00. Konstatuje se prisustvo tužioca i njihovog zastupnika kao i optuženih i njihovog advokata P.R. Sudija odlučuje da odloži suđenje jer advokat optuženih to traži iz razloga što njegov klijent nije dobio optužni prijedlog zbog čega nije mogao da spremi odbranu. Istovremeno advokat P.R. je moli sudiju da ne zakazuje novo ročište za 23. novembar 2012. godine,  kakvo je rješenje sudije, jer je on tog dana zauzet, ima suđenje u Kotoru i neće moći da bude prisutan na ročištu. Sudija je na to odgovara da on svakako ima mogućnost da oponumoći zamjenika, ako tog dan nije u mogućnosti da prisustvuje suđenju. Advokat P.R. je negoduje zbog sugestije sudije. Sudija zaključuje ročište i rješenjem odlučuje da se novo zakazuje za 23. novembar.

Ročište od 23.11.2012., kancelarija 60, sprat II, sa početkom u 11:00. Sudija u prisustvu tužioca i zastupnika, te optuženih i punomoćnika advokata odbrane odlaže početak suđenja za napad na reditelja D. M., glumca T.V. i novinara M. B., po treći put, i to za 27.decembar. Advokat R.V., koji je trebao da zastupa okrivljene po zamjeničkom punomoćju advokata P.R., rekao da je punomoćje dobio neposredno pred današnji pretres, pa je zamolio sud da se raočište odloži kako bi imao vreman da se upozna sa spisima predmeta, jer je punomoćje od P.R. dobio tek dan prije ročišta. Sudija G.Đ. uvažio je zahtjev advokata R.V. da se postupak odgodi dok se, kao angažovani po zamjeničkom punomoćju branioca, ne upozna s predmetom, ali je istovremeno izrekao maksimalnu kaznu P.R. jer nije opravdao izostanak, kaznom od 1000 eura i plaćanjem troškova odloženog ročišta. Na prethodnom pretresu P.R. je negodovao zbog termina sljedećeg pretresa, navodeći da je sud uskratio okrivljenima pravo na odbranu, jer on ne može doći 23.novembra, jer je na suđenjima u Kotoru tog dana.

11.12.2012.  Advokat P.R. je uložio žalbu na odluku sudije G.Đ. sa ročišta od 23.11.2012. godine da ga kazni sa kaznom od 1.000 eura i troškovima otakazanog ročišta, jer je, kako je kazao, prekršio pravilo da se sudija o terminima ročišta dogovara sa strankama u postupku.

Viši sud je utvrdio da je žalba Radonjića na rješenje sudije podgoričkog Osnovnog suda G.Đ. osnovana.

Viši sud u Podgorici ukinuo je rješenje podgoričkog Osnovnog suda, kojim je advokat P.R. kažnjen sa 1.000 eura, zbog nedolaska na zakazani pretres, u postupku u kojem se sudi njegovim branjenicima N. R. i D. M., optuženima za nasilničko ponašanje.

Viši sud je utvrdio da je žalba P.R. na rješenje sudije podgoričkog Osnovnog suda G.Đ. osnovana, da je P.R. sudiji rekao da neće moći pristupiti sljedećem pretresu u terminu koji je sud zakazao, jer je u Kotoru na suđenjima, a da optuženi ne žele drugog branioca.

“Ukoliko te razloge smatra nepotkrijepljenim ili neopravdanim postupajući sudija je trebao od advokata zatražiti dostavljanje dokaza o ranije preuzetim obavezama, a potom uvažavajući te razloge i starajući se o efikasnosti postupanja, pokušati s braniocem usaglasiti dan i čas održavanja narednog glavnog pretresa”, piše u odluci Višeg suda.

Ročište održano 27. decembra 2012. godine, kancelarija 60, sprat II, sa početkom u 09:00. U prisustvu tužioca sa zastupnikom i optuženih, advokat optuženih P.R. zatražio je izuzeće sudije, jer ne vejeruje u njegovu nepristrasnost. P.R. je takođe dodao i da ga je sudija nekolegijalno i neprofesionalno kaznio sa najvećom kaznom od 1000 eura, jer se nije pojavio na pretresu, iako je imao opravdanje za to.

U zahtjevu za izuzeće sudije P.R. navodi da ne vjeruje u nezavisnost i nepristrasnost sudije, zbog njegovog više puta iskazanog animoziteta i prema okrivljenima, i prema njemu.

Sudija je paušalno i naprasno donio naredbu o prinudnom dovođenju N.R., bez uporišta u zakonu, iako on 12.10. nije pristupio na zakazani pretres, jer nije uredno primio poziv, kao ni optužni predlog, navodi advokat.

Zatim P.R. dodaje i da ga je sudija kaznio sa najvećom kaznom od 1000 eura, jer se nije pojavio na pretresu, iako je sudiji rekao da tog dana ne može doći, jer je na suđenjima u Kotoru, a sudija nije dozvolio da se suđenje zakaže drugog dana. Viši sud je, u međuvremenu, ukinuo rješenje o kažnjavanju advokata i stoga P.R. ističe kako nekolegijalno ponašanje sudije ukazuje na njegovu ličnu netrpeljivost prema njemu, izazvano jedino time što mu je ukazao na osnovne i početničke greške, kao što su neprovjeravanje da li je okrivljenom na vrijeme uručen poziv, odnosno optužni predlog. P.R je istekao da je G.Đ. jedini krivac što se suđenje odlagalo tri puta, te da smatra da mu je jedina namjera bila da  njega kazni i ošteti, i time pokuša povratiti svoj, već izgubljeni autoritet u sudnici.

Nakon pročitanog zahtjeva za izuzeće, sudija je opomenuo advokata P.R. da mora poštovati sud i da ne može sudiju učiti pravu, na šta mu je on odgovorio da i sudija mora poštovati branioca, jednako kao što tarži da poštuju njega, te ostao pri svom zahtjevu za izuzeće.

Sudija donosi rješenje da se suđenje odlaže, a o novom ročištu stranke će biti obaviještene naknadno. Sudija odlučuje rješenjem da se spisi predmeta  pošalju  kod predsjednika Osnovnog suda na odlučivanje o zahtjevu za izuzeće i eventualnom određivanju drugog sudije, te datuma i tremina novog ročišta, odnosno nastavka suđenja.

Ročište od 29. aprila 2013. godine, kancelarija 62, II sprat, sa početkom u 11:00 označilo je početak je suđenje za napad na aktere i autora LGBT spota

Nakon prekida suđenja koje je nastupilo 27. decembra 2012. godine usljed zahtjeva advokata tuženih P.R. za izuzeće sudije G.Đ., predsjednik osnovnog suda donio je odluku o prihvatanju zahtjeva za izuzeće i dodjeljivanja slučaja sutkinji J.P. S obzirom na činjenicu da je sutkinja utvrdila da su obije strane u postupku upoznate sa tužbom, te da su na suđenju prisutni i tužioci i tuženi i njihovi zastupnici, počinje sa postupkom saslušanja izjava tužioca, tuženih i svjedočenjem svjedoka.

Sutkinja čita optužbu po kojoj su N.R. i M.D. zajedno sa još jednom osobom, u noći između 9. i 10. septembra 2012.godine, nasrnuli su na D.M., T.V. i M.B. i nanijeli im lakše povrede.

U svom iskazu na tužbu N.R. i M.D.  tvrde da nijesu počinili krivično djelo, već da su provokacija, a onda i napad,  stigli sa druge strane.

Te noći sam bio sa drugovima u lokalu i oko 22 sata sam se našao sa N.R. i njegovom djevojkom. D.M. je sjedio za stolom do nas i konstantno me gledao – rekao je M.D.-optuženi.

On je kazao da ga je nerviralo to što ga je D.M. posmatrao bez prestanka. Naveo je da mu je prišao i pitao ga zašto gleda. Kazao je da je D.M, odgovor bio, pa eto ,,gledam te”.

M.D. je kazao da je intervenisao i njegov drug A.R., smirujući situaciju.

Nakon koncerta je M.D. optuženi, kako tvrdi, krenuo kući sa N.R. i njegovom djevojkom, a onda je primijetio trojicu momaka koji idu za njima.

Nijesu htjeli da nas zaobiđu i T.V. je ramenom zakačio N.R.. Tada mu je moj drug rekao: „Može li to lakše, majmune“. On je odgovorio: „Može“ i  krenuo je da udari glavomN.R. – izjavljue M.D. optuženi, dodajući da nije siguran ko je koga prvi udario.

Sutkinja daje riječ N.R., koji je u svom izlaganju potvrdio priču svog druga M.D., i rekao da ga je T.V. prvo namjerno zakačio ramenom, nakon čega je pokušao da ga udari glavom.

Tuča nije trajala ni minut. Kada je krenuo da me udari glavom ja sam ga odgurnuo. Sjećam se da me je M.B. udario glavom u lice, a T.V. nogom u ruku, od čega sam dobio prelom – ispričao je N.R.

N.R. je kazao da ima svu dokumentaciju o povredi, kao i da je podnio krivičnu prijavu zbog toga, ali još ništa nije preduzeto.

Sutkinja dodjeljuje mogućnost T.V. da da svoje viđenje događaja. U svom izlaganju T.V. je ispričao drugu verziju, navodeći da je M.D. taj koji je započeo svađu.

Prišao je našem stolu i pitao je mog prijatelja D.M. zašto ga gleda… Onda je došao momak koji nas je smirivao. Tada smo krenuli kući i ispred kafića vidjeli te iste momke sa kojima smo u kafiću imali tu kratku raspravu, rekao je T.V.

On je ispričao da su probali da zaobiđu optužene na putu ka kući, ali su oni počeli da im dobacuju i da ih vrijeđaju. T.V. saopštava da ih je upitao „Zašto me vrijeđate?“. Zatim je dobio udarac u lice pesnicom i pao, dodajući da su tada još neki momci došli da ga biju a ubrzo je na njega pao i D.M. njegov prijatelj, koga su takođe tukli.

D.M. i M.B. ispričali su istu priču, dodajući da je glavni razlog napada bio to što su snimili spot kojim se provišu prava LGBT osoba, i da su sasvim sigurani da je to razlog što su ih optuženi napali.

M.B. navodi da je predmetne večeri bio u kafiću, došao je da uzme svoju gitaru koju je pozajmio bendu koji je svirao u kafiću. Tamo je sreo svoje prijatelje D.M. i T.V. U jednom trenutku jedna muška osoba koja je sjedjela za susjednim stolom je prišla i unijela se u lice D.M. pitajući ga gledaš li me ti to? i sl. Poznanik A.R. je tada ustao i počeo da smiruje situaciju. Nakon što se M.D. vratio za svoj stol, on i još jedna grupa ljudi koja je bila sa njim je dobacivala D.M. Negdje oko ponoći, on je sa D.M. i V.T. pošao da se pozdravi sa članovima benda i krenuli su ka centru. Vidio je da ispred njih idu neke osobe, koje nije prepoznao. U jednom trenutku ta grupa ljudi, 3-4 muškarca i jedna žena su stali na trotoar. On i njegovi prijatelji krenuli da ih zaobilaze i spustili se na kolovoz. Dok je on silazio na kolovoz okrenuo se i vidio da je tuča počela. D.M. i T.V. su bili napadnuti od grupe muškaraca. Prije spuštanja na kolovoz čuo je kako su dobacivali T.V. On je pošao da pomogne prijateljima ali su ga momci iz grupe napali i počeli udarati i u predjelu glave i predjelu stomaka. U jednom trenutku osoba koja je bila obrijane glave uhvatila ga je za grudi i jako udario u nos glavom. Grupa koja ih je napala im je stalno uzvikivala pederi i sl. M.B. je siguran da ni on, niti nejgovi prijatelji nijesu ničim izazvali tuču, niti su im bilo što govorili. On je istakao da je išao ispred i da nije vidio što se dešavalo dok se nije okrenuo i vidio tuču. On je takođe rekao da je sišao sa trotoara ali nije vidio jesu li to učinili i D.M. i T.V.

D.M. je u svom izjašnjavanju potvrdio sve što je rekao M.B. s tim što je dodao da zna da je T.V. išao iza njega kada su zaobilizali grupu, te da se okrenuo u trenutku kada je T.V. već dobijao udarce od momaka iz grupe. On je pokušao da ih razdvoji, ali su i njega napali od čega je pao i počeli su da ga udaraju svuda po tijelu, i rukama i nogama. Zatim je po njegovom svjedočenju M.B. prišao, a momci su ga napali, nekoliko trenutaka kasnije vidio je da se M.B. snažno povio, obilno je krvario iz nosa, a grupa mladiće je u tom trenutku otišla. On se izjasnio da je siguran da T.V. nikoga prvi nije napao, jer je on sa njim pričao u trenutku dok su prolazili pored grupe momaka.

V.T. je u svom iskazu rekao da je predmetne noći, po napuštanju kafića krenuo sa prijateljima D.M. i M.B. ka centru. Primijetili su grupu momaka, koji su se maltene zaustavili i počeli da gledaju u njihovom pravcu. Među njima je prepoznao momka, koji je ranije u kafiću raspravljao sa D.M. tj M.D. Htjeli su da zaobiđu grupu momaka sišavši sa trotoara. Kada je T.V. silazio momak mu je dobacio uvredu, na što mu je T.V. odgovorio da nema potrebe da ga vrijeđa. Momak iz grupe ga je zatim odgurnuo i rukom okrznuo po licu. Onda je nastala opšta tuča, svi momci iz grupe udarali su ga, pao je na zemlju, nakon čega su počeli udarati i D.M. i M.B. koji su pali na zemlju, uspio je da vidi da je M.B. obliven krvlju ležao na asfaltu. On je ustao i krenuo da mu pomogne , nakon čega se grupa momaka razišla. On tvrdi da nikoga nije zakačio kad je pokušavao da zaobiđe grupu, jedino ako je nekoga okrznuo nogom kada je padao poslije prvog naleta udaraca.

Svjedokinja D.D. je rekla da je večeri kada se dogodila tuča bila u gradu sa svojom drugaricom. Posjetila je kafić u kojem je navijačka grupa Varvari imala svoj štand i u jednom trenutku tužioci su došli da razgledaju štand i onda sjeli za sto, pored M.D. i N.R., kada je i došlo do nekog koškanja i dobacivanja, koje je A.R. pokušao da smiri. Nakon toga ona je sa još par svojih drugova i drugaricom odlučila da odu do grada na piće kada su usput sreli i LJ. A. Kroz par trenutaka počela je tuča. Ona se sjeća da su tužioci prošli kroz jednu grupu momaka, te je tom prilikom N.R. zakačio po ramenu neko od tužioca. D.M. i T.V. su počeli da se tuku sa tuženima, dok je M.B. išao za njima. Objasnila je da je sigurna da je T.V. glavom udario N.R.

Svjedokinja M.T. je u svom iskazu navela da je noći kad se desila tuča, sa svojim momkom N.R. pošla u kafić, gdje su se sreli sa M.D., koji je bio sa još jednim momkom. U toku večeri dolazilo je povremeno do dobacivanja između tužioca D.M. i N.R. i M.D.. Ali sve je ostalo na dobacivanju i prepirci. Kada su ona i N.R., M.D. i još jedan momak krenuli ka gradu iza njih su se stvorili tužioci, koji su kafić napustili ranije. T.V. je prošao kroz njih i desnim ramenom zakačio N.R., na što ga je ovaj upitao može li malo lakše, na što mu je T.V. odgovorio da može i unio mu se u lice. Nekoliko trenutaka nakon toga počela je tuča. Ona nije to mogla da gleda već je otrčala ka trgu, ali kad se okrenula sve je već bilo gotovo, a N.R. je bio krvav, kao i T.V. koji je ležao na zemlji. N.R. i M.D. su krenuli ka njoj, a iza njih je išla D.D. Svjedokinja se nije mogla izjasniti o tome kako je izgledao momak koji je bio s njima i kako je bio obučen.

Svjedok F.R. je u svom iskazu naveo da je predmetne večeri bio u kafiću u kojem su bili tužioci i tuženi. Primijetio je da je tužioc D.M. imao kraću raspravu sa jednim momkom, te da je A.R. smirivao situaciju. Nakon toga je bilo mirno. Svjedok se ne može sjetiti da li su tužioci ostali ili otišli ranije iz kafića od tuženih.

Svjedok L.D. je posvjedočio da je predmetne noći bio u kafiću gdje su bili tužioci i tuženi, ali dok je bio u kafiću nije bilo nikakve rasprave, svađe ili tuče.

Svjedok L.J. je potvrdio da je predmetne noći bio u kafiću sa svojim bratom L.D. i da je vidio i tužioce i tužene, ali da za vrijeme njegovog boravka u 23 h nije bilo nikakve svađe ili tuče.

Svjedokinja M.S. je takođe potvrdila da je bila predmetne noći u kafiću i da je vidjela tužioce, koji su njeni prijatelji, ali i D.D. koju poznaje. Oko 23 h ona je pošla kući, ali dok je bila tamo nije čula nikakvu svađu, niti je bilo tuče.

Svjedok R.A. je ispričao da je predmetne večeri bio u kafiću, gdje je bila izložba i prodajni štand rekvizita navijača Budućnosti Varvara. U jednom trenu vidio je jednog momka koji prilazi stolu D.M. i počinje rasprava. On je onda prišao stolu i smirio situaciju rekavši da nema potrebe za prepirkom, jer poznaje D.M. a momka, koji je prišao zna iz izviđenja. Situacija se smirila zatim. U jednom trenutku večeri D.M., T.V. i M.B. su krenuli kući i počeli da se pozdravljaju sa članovima benda koji je tu svirao. Momak koji je prethodno prilazio stolu D.M. je krenuo sa društvom ka centru grada. Tako su tužioci zapravo išli iza tuženih, i nastavili da idu za njima, na razdaljini od otprilike 5 metara. On je vidio da se grupa u kojoj je bio tuženi N.R. sastojala od još nekoliko osoba, ali nije mogao sa sigurnošću da zaključi da li su bile djevojke ili momci. To je bilo sve što je vidio.

Svjedok M.A. koji je izjavio da nije vidio, niti čuo bilo kakvu raspravu, razdvajanje ljudi, niti je do trenutka kad je krenuo kući vidio bilo kakvu tuču.

Sutkinja je zaključila saslušanja svjedoka, tužioca i tuženih i zakazala sledeće ročište za 13. jun, kad će biti saslušan još jedan od svjedoka LJ.A.

Ročište koje se održalo 13. Juna, kancelarija 62, sprat II, sa početkom u 12:00, proteklo je u saslušanju još jednog od svjedoka optuženih.

Na pretresu svjedočio je Lj. A., i rekao da je stojao na nekoliko metara od mjesta događaja. Stojao sam sa drugaricom D. D. i vidio grupu ljudi koji su galamili. Mislio je da idu zajedno, kad je čuo povike ,,kome ti pederu?” i sl. U sledećem trenutku vidio je krupnog momka, plave, kovrdžave kose, krupnije građe kako je uhvatio jednog momka za rame i pokušao da ga udari glavom u lice. Tada je nastala opšta tuča, koja je trajala kratko. Za to vrijeme on je držao prijateljicu D.D. da se ne približi grupi. Nakon tuče D.D. se uputila ka momcima koji su krenuli ka trgu da ih pita jesu li dobro jer su bili povrijeđeni. On i D.D. se nijednom trenutku nijesu miješali u cijeli događaj.

Nakon saslušanja svjedoka, sutkinja je odlučila da zakaže nastavak suđenja za 26. septembar, kada će biti odgledan video snimak sa mjesta događaja, te izvedeno svjedočenje vještakinje medicinske struke D.Č., koja će se izjasniti da li su u pitanju lake ili teške tjelesne povrede, s obzirom da je M.B. dostavio dopunsku medicinsku dokumentaciju za dislokaciju-povredu nosa, koju vještakinja treba da pogleda i izvede zaključak o težini povrede.

Na ročištu od 26.09.2013., kancelarija 62, sprat II, sa početkom u 13:00 sutkinja je donijela odluku o odlaganju suđenja zbog nemogućnosti da istom prisustvuje vještakinja medicinske struke D.Č., koja je trebalo da obrazloži svoje nalaze o karakteru povreda koje su u tuči dobili M.B. i N.R. Sutkinja J.P. je zatražila usmeno izjašnjenje vještakinje u vezi sa dostavljenim mišljenjem o tome kako je povrede šake zadobio tuženi N.R., te da objasni preinačenje klasifikacije povreda kod M.B. koji od lakih povreda ka teškim povredama. Sutkinja je takođe najavila i gledanje snimaka događaja sa lica mjesta, a koji je zabilježen kamerama. Sledeće ročište je zakazano za 25. novembar 2013. godine.

Na ročištu koje je održano 25.11.2013., kancelarija 62, sprat II, sa početkom u 10:00, odgledan je video zapis na kojem se vide trenuci prije napada na reditelja i glumca prvog LGBT spota u Crnoj Gori i novinara RTCG. Na snimku se vidi da su oštećeni, neposredno prije tuče, hodali u istom smjeru, par metara iza napadača. N.R. i D.M., koji su optuženi su za fizički napad.  Na kratkom snimku sa obližnje zgrade, vidi se da trotoarom oko 00.27 časova iza ponoći M.D., N.R., djevojka jednog od njih dvojice i treći nepoznati mladić hodaju u pravcu fontane u centru grada. Odmah za njima u istom smjeru na snimku se vide da hodaju D.M., T.V. i M.B., nakon toga svi se gube iz kadra. Šta se potom dogodilo nije bilo moguće vidjeti.

Sutkinja J.P. pitala je prisutne da li mogu da se izjasne ko je treća osoba na snimku, koja je hodala sa okrivljenima. Na pitanje sudije odgovorio je M.B.: ,,Mislim da se radi o M.M., to sam kasnije saznao ali nijesam potpuno siguiran da je to on”, rekao je M.B., jer ga znam iz komšiluka.

N.R. i M.D. nijesu željeli da otkriju indetitet trećeg mladića koji je učestvovao u tuči ključne noći. Na ranijim ročištima sutkinja J.P. saslušala je desetak svjedoka, ali i optužene i oštećene. Optuženi su tvrdili da je T.V. prije tuče ramenom zakačio N.R., a zatim se vratio da ga udari, nakon što ga je ovaj pitao “može li to lakše majmunčino”.
T.V. ujošević je rekao da su prošli pored optuženih, ali da on nije zakačio N.R. ramenom.

“Oni su prema meni dobacivali ‘pederu nemoj da te prebijemo’”, ispričao je T.V..

Suđenje je nakon odgledanog snimka sa mjesta događaja odloženo, jer se ni na suđenju nije pojavila vještak medicinske struke dr D.Č., koja je sud obavijestila da je imala tešku operaciju. Sutkinja je zakazala novo suđenje za 17. januar.

Ročište zakazano za 17. januar 2014., kancelarija 62, sa početkom u 09:00, odgođeno je zbog nedolaska vještaka D.Č. za 25. februar. Sutkinja J.P. kazala je da je vještak medicinske struke D.Č. dostavila dopis sudu da zbog bolesti nije mogla doći na ročište.Sutkinja je zakazala sledeće ročište za 25. februar.

25.02.2014. su­đe­nje, kancelarija 62, sprat II, sa početkom u 12:00 u Osnov­nom su­du u Pod­go­ri­ci ju­če je po­no­vo od­lo­že­no jer na pre­tres po­no­vo ni­je do­šla vje­štak me­di­cin­ske stru­ke D.Č., koja je od­su­stvo oprav­da­la zdrav­stve­nim raz­lo­zi­ma i teškim postoperativnim oporavkom. Sutkinja ej odložila suđenje za 21. mart, do ka­da će se, ka­ko se oče­ku­je, okon­ča­ti  bo­lo­va­nje D.Č.. Advo­ka­ti okri­vlje­nih N.R. i M.D. ka­za­li su da su pla­ni­ra­li da od su­da za­tra­že da od­re­di no­vog vje­šta­ka ka­ko bi se su­đe­nje ko­nač­no odr­ža­lo, ali su ipak sa­op­šti­li da će sa­če­ka­ti do­la­zak D.Č.  Su­di­ja J.P. ra­ni­je je na­lo­ži­la usme­no iz­ja­šnje­nje D.Č. u ve­zi sa do­sta­vlje­nim na­la­zom i mi­šlje­njem o to­me ka­ko je N.R. za­do­bio povre­de, te koje su prirode povrede M.B..

Na ročištu od 21. mart 2014. godine, kancelarija 62, sprat II, sa početkom u 09:00 vještakinja medicinske struke D.Č. je svjedočila. Vještakinja je navela da se na osnovu dodatne medicinske dokumentacije za M.B, u kojoj je ljekar specijalista naveo da predlaže repoziciju ulomka nosne kosti i trouglaste hrskavice, može se zaključiti da je kod njega desila disklokacija. Oštećeni je liječen četiri dana kada mu je rađena instrumentalna repozicija desne nosne kosti, što znači da mu je nesumnjivo utvrđena dislokacija i to osam dana od tuče jer ista nije viđena do 17.09.2012. godine. Osoba sa ovakvom povredom može da obavlja svakodnevne aktivnosti, a brojni su slučajevi da se povreda ne dijagnostifikuje odmah i pored toga što je urađen CT i snimanje rendgenom. Vještak je dalje navela da dislokacija nije nastala slučajnim povređivanjem, već se jednostavno nije vidjela tokom dijagnostike, i ne radi se o izuzetnom slučaju, jer se ovakvi propusti javljaju često u praksi i nije logično da se dislokacija javi na istom jestu gdje i prelom, odnosno da se tužioc naknadno povrijedio na istom mjestu, iako postoji ta teorijska mogućnost. Na CT nalazu glave tužioca M.B., koji je rađen 11.09.2012. godine navodi se prelom sa nosne kosti sa direktnom impresijom desno. Ovo znači da je dislokacija viđena tada, jer utisnuti prelom znači dislokaciju i na njega je sila djelovala spolja prema unutra. Dr M.P. koji je pregledao oštećenog 18.09.2012. godine naveo je da je rana na grebenu nosa zarasla, da su konci uklonjeni, da na pipanje postoji bolna osjetljivost na dodir i pucketanje na pritisak što sve ukazuje na dislokaciju. Ponovo je rađen CT nosne kosti da bi se jasnije i preciznije utvrdila priroda povrede. To što ljekar nije izričito tražio repoziciju je protokol, jer ta vrsta intervencije zahtijeva saglasnost pacijenta, niej opasna po život, dok termin diskretna impresija znači da postoji dislokacija koja nije drastično izražena. Moguće je da radiolog ne vidi dislokaciju, i onda se mora prihvatiti nalaz specijaliste ORL, jer se iz tehničkih razloga može desiti da se na CT snimku ne vidi ni prelom ni dislokacija. Vještakinja je svjedočila jer je sutkinja tražila da se razjasni zašto je došlo do izmjena karakteristika povrede tužioca M.B. jer je u prvom mišljenju povreda koju je zadobio karakterisana kao laka, a u drugom ponovljenom kao teška tjelesna povreda. Vještakinja je takođe svjedočila da je na osnovu medicinske dokumentacije utvrđeno da je tužioc D.M. dobio lakše povrede. Kod tuženog M.D. nijesu uočene povrede koje bi se mogle kvalifikovati. Kod tuženog N.R. nastale su teške tjelesne povrede, te da su ove povrede mogle nastati u vrijeme događaja i da mogu imati karakter povrede nastale u odbrani.  Nakon izlaganja vještakinje sutkinja zaključuje raspravu i zakazuje novo suđenje, na kojem će biti saslušan vještak radiolog N.D., koji bi takođe trebalo da iznese svoje vještačenje o karakteru povreda M.B. na osnovu snimaka povreda. Novo ročište zakazano je za 25.april 2014. godine.

25.04.2014. suđenje, kancelarija 62, sprat II, sa početkom u 10:00 je odloženo zbog neo­p­hod­no­sti sa­slu­ša­nja vje­šta­ka ra­di­o­lo­ga N.D., koji se nije pojavio na suđenju. Sutkinja je zakazala novo ročište za 15. maj.

Na ročištu koje je održano 15. Maja 2014. godine, kancelarija 62, sprat II, sa početkom u 12:00, svjedočio je vještak radiolog N.D., te su zastupnici tužioca i tuženih dali završnu riječ. Vještak radiolog N.D. je potvrdio nalaze vještakinje D.Č., da je nastala povreda nosne kosti M.B., odnosno dislokacija, što potire tvrdnju odbrane da je povreda nastala poslije tuče, pa i slučajnim povređivanjem, jer to nije moguće, osim u teoriji. Svejok vještak je takođe potvrdio da je nalaz vještakinje Čukić da je M.B. zadobio tešku tjelesnu povredu sasvim opravdan jer na to ukazuje dodatna medicinska dokumentacije, potvrdivši da je sasvim moguće da se tokom prvog pregleda neposredno nakon tuče nije na snimcima moglo vidjeti da postoji ova povreda. Ponovljeni dijagnostički postupak koji je tretirao strogo i precizno oblast nosa i povrede je bio opravdan i doveo je do zaključka da je nastala teška tjelesna povreda M.B.

Branilac tuženih je u završnoj riječi predložio sudu donošenje oslobađajuće presude jer u postupku nije dokazano da su njegovi branjenici izvršili krivično djelo stavljeno im na teret. Tuženi su u završnoj riječi prihvatili završne riječi svog advokata.

Punomoćnih tužioca je na završnoj riječi rekao da se pridružuje završnoj riječi tužioca, a da će imovinsko pravni zahtjev ostvariti u parničnom postupku.

30.05.2014. održano je završno ročište u prisustvu zastupnika optužbe J.P., zamjenika ODT-a, tuženih i njihovog branioca P.R. na kojem je izrečena presuda, koja će biti objavljena 2. juna 2014. godine.

Presuda:

Podgoričanin N.R. osuđen je na tri mjeseca zatvora zbog nanošenja teške tjelesne povrede novinaru M.B., u noći između 9. i 10. septembra 2012. godine. U presudi stoji da je N.R. kriv jer je nanio tešku tjelesnu povredu M.B. na način što ga je udario glavom u nos, nanoseći mu tako povredu u vidu preloma nosa sa dislokacijom, pri čemu je bio svejstan da udarajući oštećenog može da mu nanese tešku tjelesnu povredu, pa je na to pristao, znajući da je njegovo djelo zabranjemo. Time je učinio krivično djelo teška tjelesna povreda iz Čl. 151 stav 1 Krivičnog zakonika. U kaznu se uračunava i zadržavanje u policijskom pritvoru od 12.09.2012 do 13.09.2012. godine. Okrivljeni se obavezuje da na ime troškova postupka krivičnog u budžet uplati iznos od 209,00 eura, ten a ime sudskog paušala 50 eura, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, uz prijetnju prinudne naplate. Presudu je u podgoričkom Osnovnom sudu donijela sudija J.P. N.R. i D.M., oslobađaju se od optužbi da su tom prilikom počinili nasilničko ponašanje, odnosno fizički napali reditelja spota za promociju LGBT prava D.M. i T.V. Sudija je obrazlažući oslobađajuću presudu kazala da je sud, imajući u vidu odbrane optuženih i svjedoka, odlučio da su pomenutom događaju doprinijeli i oštećeni. Troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>