Poziv na završnu konferenciju Koalicije za ravnopravnost KORAK u Crnoj Gori

Picture1-1024x768

Poštovani/e,

Koalicije za ravnopravnost – KORAK Vas pozivana na završnu konferenciju regionalnog projekta ,,Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu”, koja će se održati u petak 12. decembra 2014. u hotelu Podgorica, sa početkom u 10.30 h.  Cilj konferencije je da pruži osvrt na trenutnu situaciju u oblasti sprovođenja antidiskriminacionih politika, borbe protiv homofobije i osnaživanja žena u javnom i političkom životu u Crnoj Gori kroz prizmu rezultata projekata koje su organizacije civilnog društva sprovele u okviru dodijeljenih podgrantova kroz regionalni projekat, ali i napore i rezultate institucija u identifikovanju izazova i mogućnosti unaprijeđenja buduće saradnje u suzbijanju diskriminacije i postizanja ravnopravnosti.

KORAK je koalicija nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova, organizovana sa ciljem borbe protiv diskriminacije na regionalnom nivou. Članice KORAK-a su: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža, Gej Strejt Alijansa iz Srbije, zatim Centar za građansko obrazovanje (CGO) i LGBT Forum progres iz Crne Gore, i  Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava iz Kosova. KORAK podržava dalje regionalno širenje mreže i poziva sve zainteresovane organizacije, pojedince i medije da joj se pridruže.

Koalicija KORAK je do sada organizovala 22 prezentacije i 12 seminara širom Srbije, Crne Gore i Kosova, izdala trojezičnu publikaciju Ravnopravnost – regulativa i realnost i vršila monitoring suđenja za diskriminaciju u ove tri države, te osnovala Mrežu za monitoring djelovanja pravosudnih organa u slučajevima diskriminacije, LGBT mrežu i mrežu za prava žena koje čine predstavnici civilnog društva, institucija i medija iz sve tri zemlje regiona. Takođe, radi ostvarivanja cilja koalicije tokom 2014. KORAK je u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu dodijelio 20 (dvadeset) manjih grantova organizacijama civilnog društva, kroz koje nevladine organizacije, mediji i pojedinci regionalno sarađuju na širenju ideje tolerancije i ravnopravnosti.

Molimo Vas da učešće potvrdite do 11. decembra, 2014. na telefon +382 20 665 112, ili na e-mail petar@cgo-cce.org. U prilogu se nalazi pozivno pismo i agenda konferencije.

Agenda završne konferencije

Pozivno pismo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>