POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA

Picture1

Koalicija za ravnopravnost KORAK 

Poziva OCD u Srbiji da dostave svoje projektne predloge sa ciljem prevencije i smanjenja nivoa diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti

Koalicija za ravnopravnost KORAK je zahvaljujući podršci Evropske komisije obezbedila sredstva za pod-grantove u Srbiji, visina individualnog pod-granta iznosi do 400.000 RSD, a aktivnosti moraju biti realizovane od 10. jula do 1. oktobra 2014. godine.

KORAK je koalicija nevladinih organizacija iz Srbije, Crne gore i Kosova, organizovana sa ciljem da se bori protiv diskriminacije na regionalnom nivou. Članovi KORAK-a su: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža, Gej strejt alijansa, Centar za građansko obrazovanje i LGBT Forum Progres iz Crne Gore, Fond za humanitarno pravo Kosovo i Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo. Teme kojima se KORAK bavi u vezi su sa antidiskriminacionom politikom, LGBT pravima, osnaživanjem žena u javnom i političkom životu, praćenjem suđenja u slučajevima diskriminacije, borbom protiv diskriminacije i promovisanjem ravnopravnosti. Više o radu KORAKA možete pronaći na sajtu KORAK-a.

Vaše projektne predloge na srpskom ili englekom jeziku možete dostaviti do 3. jula 2014. godine u 10h na sledeću adresu: korak@yucom.org.rs

Predlozi projekata koji su u dostavljeni u prethodnom pozivu za prijavu projkata u martu 2014, biće automatski razmatrani u ovom pozivu za prijavu projekata.

Poziv za prijavu projekta zajedno sa aplikacionim formularom, uputstva i smernice za dostavu Vaših projektnih predloga i sastavljanje budžeta, na engleskom i srpskom jeziku nalaze se u prilogu.

Poziv za prijavu projekta i aplikacioni formular- KORAK 2014

Call for Proposals and Application Form- KORAK 2014

Budge Template – KORAK-2014

Budzet KORAK – 2014

ANNEX B – KORAK 2014

ANEKS B – KORAK-2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>