POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA

Koalicija za ravnopravnost KORAK - članice

 

Koalicija za ravnopravnost KORAK 

Poziva organizacije civilnog društva u Srbiji da dostave svoje projektne predloge koji se odnose na borbu protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti.
 
 
Koalicija za ravnopravnot KORAK je zahvaljujući podršci Evropske komisije i Britanske ambasade u Beogradu obezbedila sredstva za pod-grantove u vrednosti od 800.000 RSD za implementaciju dva projekta u Srbiji. Visina individualnog pod – granta iznosi do 400.000 RSD, a aktivnosti moraju biti realizovane od 1. aprila do 30. juna 2014. godine.
 
KORAK je koalicija nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova, organizovana sa ciljem da se bori protiv diskriminacije na regionalnom nivou. Članovi KORAK-a su: Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS Mreža, Gej strejt alijansa, Centar za građansko obrazovanje i LGBT Forum Progres iz Crne Gore, Fond za humanitarno pravo Kosovo i Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo. Teme kojima se KORAK bavi su antidiskriminacione politike, prava LGBT osoba, učešće žena u javnom i političkom životu, praćenje suđenja u slučajevima diskriminacije, borba protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti. 
 
Vaše projektne predloge na engleskom ili srpskom jeziku možete dostaviti do 10. marta 2014. godine u 10h na sledeću adresu: korak@yucom.org.rs
 
Poziv za prijavu projekta zajedno sa aplikacionim formularom, uputstva i smernice za dostavu Vaših projektnih predloga i sastavljanje budžeta možete preuzeti na linkovima:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>