Praćenje medija – pre i posle Parade ponosa

1457521_736502966377069_1634523862_n

Centar za političko obrazovanje – CPO iz Novog Sada (u saradnji sa Medija centrom Banata) i GOOSI – Gej organizacija osoba sa invaliditetom iz Beograda pratiće tokom maja i prve polovine juna nekoliko štampanih (određene stranice izabranih novina) i elektronskih medija (određene emisije izabranih TV stanica) i beležiti svako (ne)korišćenje politički korektnog govora. Fokus naše analize biće upotreba rodno osetljivog jezika i ponašanje medija u odnosu prema LGBT populaciji.

Kako će projekat biti aktuelan pre, u toku, i po završetku Pride Week-a u Beogradu, očekujemo da će partnerske organizacije u ovom projektu imati pune ruke posla, imajući u vidu prethodne godine gde nisu izostale oštre reči kako političkih aktera tako i pojedinaca iz javnog života, desničarskih organizacija, neformalnih grupa koje su imale prostora u medijima da iznose svoje stavove koji su svakako diskriminišući prema populaciji kao što je LGBT populacija.

Na svakih nekoliko dana radiće se presek stanja, te ćemo biti u prilici da efikasno reagujemo na sve pojave.

O slučajevima govora mržnje u medijima koje pratimo blagovremeno ćemo obaveštavati nadležne institucije, a pre svega Savet za štampu i Republičku radiodifuznu agenciju, dok će nam YUCOM, sa svojim pravnim timom, pomoći u pokretanjima pravnih postupaka.

Stoga je ovaj projekat veoma bitan kako bismo napravili presek stanja u medijima, ali i kako bi smo uticali na pojedine medije i državne organe da preduprede i sankcionišu govor koji je diskriminišuć i koji svake godine ometa organizovanje Parade ponosa.

S druge strane, isto tako veoma važna aktivnost koja je uključena ovim projektom jeste i praćenje (ne)korišćenja rodno senzitivnog jezika, čije nekorišćenje nije redak slučaj, pa čak i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i u ’ozbiljnim’ štampanim medijima. Nije redak slučaj da i same osobe ženskog roda ne prepoznaju korišćenje rodno senzitivnog govora kao bitno, pa tako pojedine političarke i osobe na javnim funkcijama izričito insistiraju na korišćenju rodno nesenzitivnog jezika. Javno izgovorena reč ima ogroman uticaj na široku javnost, jer korišćenje politički nekorektnog govora, govora mržnje i rodno nesenzitivnog jezika, upravo poziva na diskriminaciju.

Po završetku celokupne analize, CPO će prirediti publikaciju u kojoj ćemo objaviti sve rezultate našeg istraživanja i biće dostupna javnosti.


Realizovane aktivnosti u periodu od 15.09 – 30.09.2014

Centar za političko obrazovanje – CPO iz Novog Sada (u saradnji sa Medija centrom Banata (MCB) iz Zrenjanina) i GOOSI – Gej organizacija osoba sa invaliditetom iz Beograda, u okviru projekta Koalicije KORAK, pratili su izabrana izdanja štampanih medija (određene stranice) i izabrane emisije TV stanica i beležili svako (ne)korišćenje politički korektnog govora. Fokus naše analize bila je upotreba rodno osetljivog jezika i ponašanje medija u odnosu prema LGBT populaciji (sa posebnim akcentom na praćenje održavanja Parade ponosa u Beogradu).

Korpus za analizu čine medijske objave izabranih medija u periodu od 1. do 18. maja i 15. do 30. septembra 2014. godine.

Cilj projekta je bio da napravimo pregled stanja u medijima i da rezultatima ove analize ukažemo šta je ono što je dobro u njihovom radu, a šta mora da se menja,  ali i, po potrebi, i sankcioniše od strane nadležnih institucija i državnih organa, poput govora mržnje i sl.

S druge strane, isto tako veoma važna aktivnost koja je uključena ovim projektom jeste i praćenje (ne)korišćenja rodno senzitivnog jezika, čije nekorišćenje nije redak slučaj. Nije redak slučaj da i same osobe ženskog roda ne prepoznaju korišćenje rodno senzitivnog govora kao bitno, pa tako pojedine političarke i osobe na javnim funkcijama izričito insistiraju na korišćenju rodno nesenzitivnog jezika. Javno izgovorena reč ima ogroman uticaj na široku javnost, jer korišćenje politički nekorektnog govora, govora mržnje i rodno nesenzitivnog jezika, upravo poziva na diskriminaciju.

Rezultati našeg istraživanja biće objavljeni u zasebnoj publikaciji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>