Projekti podržani u okviru Konkursa OCD u Crnoj Gori

UMHNK

Fakultet bez prepreka, projekat sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić (UMHN).

 Glavni cilj projekta je da pruži bolje uslove za studente/kinje sa invaliditetom  na Filozofskom fakultetu  Univerziteta Crne Gore. Očekivani rezultati projekta su: 1) unaprijeđene mogućnosti za učenje, kao i fizički i tehnički kapaciteti na Filozofskom fakultetu  Univerziteta Crne Gore za studente s invaliditetom; 2) podignuta svijest studenata/kinja, akademskog i administrativnog osoblja o pravima studenata/kinja  sa  invaliditetom.

U okviru  ovog projekta, Udruženje mladih sa invaliditetom Nikšić (UMHN) će sprovesti sljedeće aktivnosti: intervjui sa akademskim i administrativnim osobljem i studentima/kinjama s ciljem da se utvrde vrste društvenih kontakata sa studentima/kinjama sa invaliditetom; procjena položaja studenata/kinja sa invaliditetom u odnosu na grupu; izradu analize o tehničkim i fizičkim kapacitetima na Filozofskom fakultetu; informisanje studenata/kinja,  akademskog i administrativnog osoblja o pravima studenata s invaliditetom kroz organizovanje radionica; širenje informacija o rezultatima analize i načinima za unaprijeđenje identifikovanih problema u kontaktu sa organima vlasti na Fakultetu. Ciljne grupe projekta su: studenti (sa i bez invaliditeta), akademsko i administrativno osoblje na Filozofskom fakultetu  Univerziteta Crne Gore. Projekat će trajati tri mjeseca.

Kontakt osoba: Jelena Čvorović, izvršna direktorka

KORAK podrzani projekti CG

KORAK podrzani projekti CG print (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>