Projekti podržani u okviru Konkursa OCD u Crnoj Gori

IPLS

Vrste diskriminacije u sudskoj praksi Ustavnog suda Crne   Gore   -  komparativna   analiza sa   sudskom praksom  Evropskog suda  za ljudska  prava  i Suda pravde Europske unije, projekat sprovodi Institut za pravne studije – IPLS.

 Glavni cilj projekta je da doprinese unapređenju opšte antidiskriminacione politike i prakse u Crnoj Gori. Konkretnije, projekat teži da napravi procjenu postojeće prakse Ustavnog suda Crne Gore u postupcima u vezi sa povredom prava na jednakost. Očekivani rezultati projekta su: 1) procjena prakse Ustavnog suda Crne Gore u postupcima  koji su u vezi sa povredom prava na jednakost; 2) studija ”Vrste diskriminacije u sudskoj praksi Ustavnog suda Crne Gore - komparativna analiza sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava i Suda  pravde  Evropske unije”;   3)  unaprijeđeno  znanje predstavnika/ca pravosuđa u oblasti sudskih praksi Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije.

U okviru ovog projekta,  IPLS će sprovesti sljedeće aktivnosti: potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Ustavnim sudom Crne Gore; sprovođenje  istraživanja;  izrada studije  ”Vrste diskriminacije  u sudskoj praksi Ustavnog suda Crne Gore – komparativna analiza sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije”;  štampa 100 primjeraka studije; organizovanje okruglog stola. Ciljne grupe projekta su: 1) Ustavni sud; 2) mediji i opšta javnost; 3) OCD koje se bave evaluacijom antidiskriminacionih politika i praksi. Projekat će trajati četiri mjeseca.

Kontakt osoba: dr Ilija Vukčević, izvršni direktor

KORAK podrzani projekti CG print (1)

KORAK podrzani projekti CG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>