Pronaći i kazniti počinioce nasilja motivisanog homofobijom i ksenofobijom

kuca

Podsećamo da je zločin iz mržnje uveden u naš pravni sistem kao posebna otežavajuća okolnost koju sudija mora da primeni pri odmeravanju kazne, ukoliko je diskriminatorni motiv dokazan, a svi organi koji učestvuju u istrazi dužni su da pribave dokaze o motivima.

Pored adekvatne istrage i kažnjavanja počinilaca očekujemo od države da ovaj brutalni napad javno i beskompromisno osudi i da ga ne koristi kao potvrdu da pojedina prava, poput slobode okupljanja, u Srbiji ne mogu biti garantovana.

Takođe od medija očekujemo objektivno izveštavanje, ukazivanje na motive, kao i jasnu osudu, a ne tabloidizaciju ovog zločina.

Pokušaj oduzimanja života nekome na ulicama Beograda zahteva osudu svih, kao i saosećanje sa žrtvom napada jer Beograd mora ponovo zadobiti ugled otvorenog grada, a odnos prema ovom napadu će biti jedan od testova.

U nadi da će se žrtva oporaviti, čekamo sledeće korake države.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>