Publikacija: Diskurs analize elektronskih i štampanih medija: Odnos prema ženama i LGBT osobama u jeziku medija

1457521_736502966377069_1634523862_n

Centar za političko obrazovanje – CPO iz Novog Sada (u saradnji sa Medija centrom Banata iz Zrenjanina) i GOOSI – Gej organizacija osoba sa invaliditetom iz Beograda, u okviru projekta Koalicije za ravnopravnost KORAK, pratili su izabrana izdanja štampanih medija (određene stranice) i izabrane emisije TV stanica i beležili svako (ne)korišćenje politički korektnog govora. Fokus analize bila je upotreba rodno osetljivog jezika i ponašanje medija u odnosu prema LGBT populaciji.

Korpus za analizu čine medijske objave izabranih medija u periodu od 1. do 18. maja i od 15. do 30. septembra 2014. godine. Cilj projekta je bio da se napravi pregled stanja u medijima i da se rezultatima ove analize ukaže šta je ono što je dobro u njihovom radu, a šta mora da se menja, ali i, po potrebi, sankcioniše od strane nadležnih institucija i državnih organa, poput govora mržnje i sl.

S druge strane, isto tako veoma važna aktivnost koja je uključena ovim projektom jeste i praćenje (ne)korišćenja rodno senzitivnog jezika, čije nekorišćenje nije redak slučaj, pa čak i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i u ‟ozbiljnim‟ štampanim medijima. Nije redak slučaj da i same osobe ženskog roda ne prepoznaju korišćenje rodno senzitivnog govora kao bitno, pa tako pojedine političarke i osobe na javnim funkcijama izričito insistiraju na korišćenju rodno nesenzitivnog jezika. Javno izgovorena reč ima ogroman uticaj na široku javnost, jer korišćenje politički nekorektnog govora, govora mržnje i rodno nesenzitivnog jezika, upravo poziva na diskriminaciju.

U prilogu možete preuzeti publikaciju:

Publikacija_Diskurs analize elektronskih i štampanih medija_Odnos prema ženama i LGBT osobama u jeziku medija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>