Sindikat “Evrovozač” protiv GSP

sindikat evrovozač protiv gsp

Br. predmeta: P–21545/13
Sud: Prvi osnovni sud u Beogradu
Sudija: Svetlana Đurović
Tužilac: Sindikalna organizacija Evrovozač
Tuženi: Javno komunalno preduzeće GSP Beograd

Komitetu pravnika za ljudska prava obratili su se predstavnici sindikata Evrovozač koji su smatrali da su od strane uprave gradskog saobraćajnog preduzeća JKP GSP Beograd diskriminisani upravo na osnovu članstva u sindikatu, čime su im, smatraju uskraćeno pravo na rad i sindikalno organizovanje. Yucom je preuzeo slučaj i zastupa tužioce u prvom predmetu u primeni Zakona o zabrani diskriminacije gde je navedeni osnov diskriminacije sindikalno organizovanje.

Tužioci su kao različito tretiranje u odnosu na ostale vozače GSP od strane uprave naveli preraspoređivanje na radna mesta koja ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi ili su članovima Evrovozača dodeljivani poslovi kojima su im stvarani otežani uslovi za rad, kako navode.

Pored toga, kako navode tužioci, predsedniku sindikata je tri puta, u pet dana menjana trasa na kojoj inače vozi (a što nije uobičajena praksa) i to na najudaljenijim krajevima grada, što su tužioci ocenili kao pritisak uprave samo zbog toga što je osnovan novi sindikat Evrovozač. krajem 2011. godine.

Ono što je najproblematičnije u navodima tužioca jesu navodni pritisci, usled kojih je oko 700 članova odmah istupilo iz članstva, sve zbog otvorenih pretnji otkazom. Kako navode članovi Evrovozača,  pravo na članstvo u sindikatu je pretnjama i ucenama na javnom skupu osporavano od direktora različitih pogona GSP. Tužioci su u vezi sa ovim radnjama pokrenuli i određene krivične postupke. U tužbi za diskriminaciju u parničnom postupku zahtevana je primena privremene mere – prestanak diskriminatorskog postupanja prema tužiocu do okončanja postupka, pod pretnjom novčanog kažnjavanja.

Pripremno ročište u ovom postupku je održano 27. juna 2013. godine.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>