Trans*frontall – festival kulture, aktivizma, zdravlja i politika trans* zajednice

trans-frontall-pravi-zvezdu

Trans*frontall, koji će biti održan 9. i 10. maja 2015. godine u Kneza Miloša 9, Pleasure, u organizaciji udruženja građana Egal, je prva manifestacija koja otvara prostor trans* osobama da progovore o sebi, izazovima sa kojima se svakodnevno susreću, kao i da predstave svu lepotu i raznolikost kulture svoje zajednice.

Pored problema koji tište sve građane i građanke Srbije, trans* osobama su uskraćena osnovna ljudska prava zagarantovana Ustavom – pravo na rad, lična dokumenta, zdravstvenu zaštitu.

Dolaskom na Trans*frontall, kroz razgovor sa predstavnicima/cama državnih institucija, međunarodne zajednice, civilnog društva i same trans* zajednice uzmite aktivno učešće u rešavanju problema sa kojima se trans* osobe suočavaju.

Kulturni program koji uključuje izložbe, performanse, film i kabare sa trans* tematikom, objediniće i obogatiti iskustvo druženja sa trans* zajednicom.

UG Egal vas poziva da svojom različitošću doprinesete borbi za jednaka prava svih građana i građanki Republike Srbije.

plakat

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>