Ujedinjeni za LGBT prava (23.4.2015. | Vreme: 11:00)

2030439808546dc655ca4db260610420_640x427

Ujedinjeni za LGBT prava

23.4.2015. | Vreme: 11:00 | Terazije 3, II sprat, Mala sala

LGBT organizacije u Srbiji obeležiće 25 godina aktivizma predstavljanjem i potpisivanjem Platforme koja otvara novo poglavlje u borbi za društvo, u kojem se poštuju prava svih građana i građanki. Platformu će potpisati organizacije: Asocijacija Duga, Gayten-LGBT, Izađi, Labris, Queeria centar, Parada Ponosa Beograd i Siguran puls mladih.

Potpisivanje Platforme je jedan od najznačajnijih događaja u istoriji LGBT pokreta u Srbiji. Platforma je nastala iz potrebe LGBT zajednice da organizacije koje se bore za prava LGBT osoba u toj borbi budu jedinstvene, da definišu međusobnu saradnju kao i saradnju sa drugim organizacijama koje su fokusirane na poštovanje, ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava.

Potpisivanjem Platforme, društvu i institucijama, šalje se snažna poruka da postoje organizacije koje su saglasne u vezi sa suštinskim potrebama i opštim ciljevima zajednice, a LGBT osobama da se jedinstveno, organizovano i stalno radi na poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života svih građanki i građana.

Konferenciju za novinare organizuje
Asocijacija Duga, Gayten-LGBT, Izađi, Labris, Queeria centar
Parada Ponosa Beograd i Siguran puls mladih

Govore:

  • Slobodan Stojanović, Parada Ponosa Beograd
  • Dragana Todorović, Labris
  • predstavnik organizacije Queeria centar
  • predstavnik organizacije Siguran puls mladih
  • predstavnik organizacije Gayten – LGBT
  • predstavnik organizacije Asocijacija Duga

Tekst Platforme (pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>