Ujedinjeni za LGBT prava

Medija centar Beograd

LGBT organizacije danas su predstavile i potpisale Platformu kojom se, kako tvrde predstavnici tih organizacija, otvara novo poglavlje u borbi za društvo u kojem se poštuju prava svih građana i građanki.

“Nadamo se da će ovaj dokument koji danas potpisujemo biti motivacija i inspiracija za neke nove generacije LGBT aktivista da nastave dalje i da zauzmu naše pozicije”, izjavio je predstavnik “Parade ponosa Beograd” Boban Stojanović i dodao da je Platformu potpisalo ukupno sedam LGBT organizacija – pet iz Beograda i po jedna iz Novog Sada i Šapca.
Stojanović je dodao da je potpisivanje “Platforme” jedan od najznačajnijih događaja u istoriji LGBT pokreta, kojim je taj pokret obeležio 25 godina aktivizma.
“Platformu” je potpisalo sedam organizacija: Asocijacija Duga, Gayten-LGBT, Izađi, Labris, Queeria centar, Parada ponosa Beograda i Siguran puls mladih.
Prema rečima predstavnice organizacije Labris Dragane Todorović, Platforma je nastala iz potrebe LGBT zajednice da organizacije koje se bore za prava LGBT osoba, u toj borbi, udu jedinstvene i da definišu, kako međusobnu, tako i saradnju sa drugim organizacijama koje su fokusirane na zaštitu ljudskih prava.

“Platforma je takođe proizašla iz društveno političkih okolnosti koje su nam svima poznate, a u kojima se ljudska prava sve više i više ograničavaju i u kojima smo svi, bez obzira na različitost, pođednako potencijelne mete nasilja i diskriminacije”, naglasila je Todorović.
Ona je istakla da je cilj Platforme da se definiše međusobna saradnja LGBT organizacija i da se uspostavi zajedničke aktivnosti i koordinisan rad na unapređenju kvaliteta života LGBT građana i građanki.

“Mi danas imamo dve Srbije, jednu na papiru, a jednu u realnosti. Jednu u zakonima i stategijama koje se ne sprovode, a drugu u svakodnevnim kršenjima ljudskih prava LGBT osoba. Ne postoji nijedna oblast života, kako u privatnom tako i u javnom životu u kojima te osobe nisu građani drugog reda”, naglasila je Todorović.
Osim LGBT organizacija, Platformi je danas pristupio i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Nacionalni demokratski institut, Hartefakt fond i Civil Rights Defenders, a kako je rečeno toj inicijativi mogu da pristupe sve organizacije, neformalne grupe i pojedinci koji prepoznaju vrednosti i ciljeve Platforme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>