“Volks Banka”

slučaj volks banka

Br. predmeta: P – 2013/11
Sud: Prvi osnovni sud u Beogradu
Sudija: Senka Radević Sarić
Tužilac: B.P. J.
Tuženi: Volks Bank a.d. Srbija, Beograd

Dana 20. septembra 2011. Prvi osnovni sud u Beogradu primio je tužbeni zahtev B.P.J, kojim tuži Volks Banke a.d. Srbija u Beogradu za diskriminatorno postupanje na radnom mestu.

B.P.J.  je bila u radnom odnosu na neodređeno vreme kod tuženog od 1. decembra 2009. godine. Ona je osoba sa invaliditetom, odnosno gluva osoba. Dana 28. Decembra 2010.  uručeno joj je rešenje o otkazivanju ugovora o radu zbog, kako je obrazloženo, neposedovanja potrebnih znanja i sposobnosti, odnosno neostvarivanja rezultata rada.

Tužilja je prvih par meseci ugovornog odnosa adekvatno obavljala poslove koji su joj dodeljivani. Međutim, tuženi je bio obavezan da joj obezbedi adekvatnu obuku, budući da je osoba sa invaliditetom, ili joj dodeli mentora jer je novozaposlena, što je sastavni deo internih akata poslodavca, što nije učinjeno. Tužilja nije imala mentora, već je tu ulogu preuzimao zaposleni koji je imao slobodnog vremena. Vremenom su zaposleni imali sve manje strpljenja da pismenim putem objašnjavaju tužilji koje poslove treba da uradi, pa su počeli usmeno da joj se obraćaju (tužilja čita sa usana). To je često dovodilo do konfuzije, te su tužilju opominjali da ne obavlja posao adekvatno, jer je imala sve vise grešaka u radu.

Pored navedenog, tužilja je sve češće bila izostavljana iz grupnih dogovora i diskusija. Na taj način prema njoj se nisu ponašali kao prema jednakom članu tima. Uvidevši da nastaje sve veći problem, tužilja je zatražila stručnu procenu svojih radnih sposobnosti od Nacionalne službe za zapošljavanje, čijim rešenjem je utvrđeno da “nije sposobna da za poslove koji zahtevaju verbalnu komunikaciju, upotrebu telefona i poslove čija uspešnost može biti kompromitovana radom u uslovima ometajuće buke”.

Uprkos svim pokušajima da se uklopi i adekvatno odradi svoj deo posla, tužilja je dobila rešenje o otkazivanju radnog ugovora uz obrazloženje A. E, zaposlene kod tuženog na mestu direktora Odeljenja plana, analize i finansijskog izveštavanja, Sektor finansije, da banka nema trenutno sredstava za produženje ugovora, ali da je ona zadovoljna načinom na koji tužilja obavlja radne zadatke. A. E. je predložila tužilji da potpies sporazumni raskid ugovora o radu, što je odbila. Potom je podnet zahtev Komisiji za utvrđivanje postojanja znanja i sposobnosti i rezultata rada, koja je utvrdila da tužilja “ne poseduje znanja i sposobnosti za obavljanje poslova u okviru svog radnog mesta”. Ubrzo je tužilja saznala da je otkaz najverovatnije dobila jer se kuma direktorke vraća sa trudničkog bolovanja, te da nema upražnjenog mesta za njen povratak, jer rad rad drugih kolega nije ni procenjivan.

Tokom trajanja radnog odnosa nad tužilja smatra da  je prema mnjoj izvršena neposredna diskriminacija od strane A. E, koja je tužilji nadređena. Takođe, smatra da je bila diskriminisana i od drugih zaposlenih u banci. Diskriminacija tužilje bila je učestala, a kulminirala je pokretanjem postupka za procenu radne sposobnosti tužilje i donošenjem rešenja o otkazu ugovora o radu.

Tužbom se zahteva utvrđivanje diskriminatornog postupanja tuženog nad tužiljom, te se nalaže naknada nematerijalne štete i objavljivanje presude od strane tuženog u dnevnom listu sa velikim tiražom.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>